VUK VUKOVIĆ: OPŠTINA ODGOVORNA ZA BLOKADU RADA SAVJETA I DUGOGODIŠNJE V.D. STANJE...

VUK VUKOVIĆ: OPŠTINA ODGOVORNA ZA BLOKADU RADA SAVJETA I DUGOGODIŠNJE V.D. STANJE U RADIO HERCEG NOVOM

291
0
Podijeli

Nakon što od avgusta prošle godine, kada je nakon skoro tri godine izabran Savjet Radio Herceg Novog, niko od nadležnih u lokalnoj upravi nije odgovarao na obraćanja i upozorenja Savjeta da treba uskladiti sa zakonom i donijeti Odluku o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o, predsjednik Savjeta Vuk Vuković je sazvao press.

On očekuje da će na taj način „natjerati” lokalnu vlast da reaguje i obezbjedi zakonsko funkcionisanje ovog emitera, čiji je osnivcač opština.
Vuković je podsjetio da je Odluka o imenovanju članova Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi D.O.O usvojena je na sjednici SO Herceg Novi 11. marta 2014. godine. Savjet je u potpunosti, konstituisan 23. jula 2014. godine ( Drago Šerović, Nenad Šerović, Goran Komar, Vanja Šuberić i Vuk Vuković).
– Već na prvoj samostalnoj sjednici Savjeta održanoj avgusta 2014. godine, Savjet je usvojio Plan rada za 2014. godinu, ali i ustanovio da Odluka o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o nije napisana u skladu sa važećim zakonskim aktima u Crnoj Gori, prvenstveno sa Zakonom o privrednim društvima. Tim povodom, Savjet se obraćao (od avgusta 2014. do oktobra 2015. godine) redom: tadašnjim predsjedniku opštine, Milanu Vajagiću, sekretaru Sekretarijata za društvene djelatnosti, Vladimiru Žutkoviću, predsjedniku opštine, Nikoli Gojkoviću, potpredsjednici opštine Herceg Novi, Tamari Vujović, a onda aktuelnim: predsjedniku Skupštine opštine, Andriji Radmanu, sekretaru Sekretarijata za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Vladimiru Dželetoviću i predsjednici opštine, Nataši Aćimović. Osim zvaničnog sastanka sa Milanom Vajagićem u oktobru 2014. godine i nezvaničnih sastanaka sa Tamarom Vujović i Vladimirom Dželetovićem, Savjet nije dobio odgovor od drugih predstavnika Opštine Herceg Novi – i pored insistiranja na zvaničnom prijemu. Savjet je, tim povodom, tražio i prijem kod Predsjednika Skupštine – takođe, nikada nije dobio odgovor – saopštio je Vuković.
Plan rada Savjeta za 2014. godinu podrazumjevao je:izradu Statuta, izradu Opšteg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, registraciju u Centralni registar privrednih društava, javni konkurs za izbor direktora lokalnog javnog emitera. Uslov za sve ove aktivnosti je usklađivanje Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o sa važećim zakonskim aktima u Crnoj Gori, a to je nadležnost Skupštine opštine Herceg Novi – tvrdi Vuković.
– Savjet ne razumije potrebu nadležnih organa u Opštini Herceg Novi da se onemogući raspisivanje Javnog Konkursa za izbor direktora, što je zakonska obaveza Savjeta svakog lokalnog javnog emitera. Kao Savjet, insistiramo da nadležni organi u Opštini Herceg Novi preuzmu odgovornost iz svojih nadležnosti za lokalni javni emiter, te da omoguće Savjetu funkcionisanje u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima što bi, konačno, okončalo decenijsko VD stanje i omogućilo administrativni, programsko-produkcioni i tehnički razvoj lokalnog javnog emitera u interesu javnosti – poručio je Vuković.
Član Savjeta Drago Šerović kazao je da ukoliko nadležni ne reaguju svoj dalji angažman smtar besmislenim i daće ostavku na članstvo u Savjetu Radio Herceg Novog. On je objasnio da je Savjet želio i da taj medij „učini živim”, da ga približi građanima, da njegovi reporteri budu prisutno više u Mjesnim zajednicama, na pijaci, kao i na mjestima događanja.
Na pitanje je li je Savjet raspravljao za više od godinu o uređivačkoj politici Radio Herceg Novog, Vuković je kazao da uređivačka politika nije u nadležnosti Savjeta, već je to po Zakonu o medijima u nadležnosti glavnog i odgovornog urednika. Odlukom iz 2011. godine o organizovanju javnog radio difuznog servisa RTV Herceg Novi (koja nije usklađena sa Zakonom o privrednim društvima) definisana je nezavisnost Radio televizije Herceg Novi – objasnio je Vuković, smatrajući da u ovom trenutku jedino Savjet zakonski funkcioniše, a Radio Herceg Novi funkcioniše „u javnom prometu”, (ne)zakonito.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code