ZA DOBROVOLJNI ODLAZAK 126 RADNIKA BRODOGRADILIŠTA VLADA ODOBRILA DODATNIH 275 HILJADA EURA...

ZA DOBROVOLJNI ODLAZAK 126 RADNIKA BRODOGRADILIŠTA VLADA ODOBRILA DODATNIH 275 HILJADA EURA ZA DOPRINOSE

76
0
Podijeli

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o realizaciji prijedloga za rješavanje viška zaposlenih u Jadranskom brodogradilištu AD Bijela.

Zaduženo je Ministarstvo finansija da obezbjedi dodatnih 275.000 eura, za 126 radnika Brodogradilišta, koji na dobrovoljan način raskidaju radni odnos. Biće omogućeno da se za svakog zaposlenog koji raskida radni odnos na dobrovoljnoj osnovi izmire obaveze po osnovu poreza i doprinosa, u punom namijenjenom iznosu.
Zaključkom Vlade je obuhvaćeno i još 7 bivših radnika Brodogradilišta koji uslijed neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u proteklom periodu nisu mogli ostvariti pravo na penziju.
Sredstva za njih će izdvojiti Jadransko brodogradilište iz sopstvenih sredstava.
Vlada je u aprilu ove godine donijela odluku o isplati zaostalih doprinosa za 126 radnika u iznosu od 1.813.481,48 eura.
Međutim, to nije do sada učinjeno zbog načina funkcionisnaja softvera Poreske uprave, koja bi uplaćena sredstva raspodjelila na svih 392 trenutno zaposlenih radnika Brodogradilišta, a ne samo na ovih 126.
Tada to ne bi bilo ni približno dovoljno da se izmire dugovanja prema radnicima koji dobrovoljno napuštaju Brodogradilište, značilo bi možda i njihovo odustajanje od odlaska, što bi otežalo i privatizaciju ove kompanije.
– Kako se iz svih ovih razloga kasnilo sa uplatom od aprila, potrebno je nadomjesiti obezbjeđivanjem dodatnih sredstava od 275.000 eura – navodi se u informaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva koja se danas našla pred Vladom.
Kao veoma važno se napominje da će jedino cjelokupnom uplatom od 1.813.481,48 + 275.000 po osnovu poreza i doprinosa za 126 + 7 radnika biti stvorene formalno pravne pretpostavke da oni povežu radni, odnosno penzijski staž i u punom obimu ostvare prava koja im pripadaju.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code