Zahtjevi za podršku razvoju maslinarstva do 1. jula

Zahtjevi za podršku razvoju maslinarstva do 1. jula

1066
1
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

suscepan maslineMinistarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pozvalo je zainteresovane da se prijave za dodjelu podrške za podizanje novih, revitalizaciju postojećih maslinjaka, nabavku mehanizacije i opreme, upravljanje biljnim otpadom, podizanje podzida, kao i privođenje neobradivog zemljišta poljoprivredi za sadnju maslina.
Iz Ministarstva je saopšteno da se zahtjevi na poziv, koji je objavljen u skladu sa ovogodišnjim Agrobudžetom i budžetskom linijom podrška razvoju maslinarstva, mogu dostavljati do 1. jula.
“Pravo na korišćenje podrške pod uslovima utvrđenim javnim pozivom imaju građani i preduzeća koji su u trenutku podnošena zahtjeva upisani u registre proizvođača maslina i/ili maslinovog ulja i poljoprivrednih gazdinstava. Pravo na podršku imaju i oni koji su predali dokumetaciju za upis u registre”, navodi se u pozivu objavljenom na sajtu Ministarstva.
Prihvatljive investicije se odnose na kupovinu sadnog materijala za zasnivanje novih maslinjaka, nabavku sistema za navodnjavanje, namjenske, odnosno specifične mehanizacije i opreme za maslinarstvo, materijala za zidanje podzida u maslinjacima i za izgradnju basena za odlaganje biljnog otpada od masline-komine, kao i za nabavku mašine za preradu komine.
Podrška se daje i za revitalizaciju maslinjaka, kao i za kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina.
Kada je riječ o specifičnim kriterijumima prihvatljivosti, minimalna površina zasada je 0,3 hektara, a minimalna gustina sadnje 300 sadnica po hektaru.
“Minimum stabala potrebnih za nabavku mehanizacije i opreme je 50, a za revitalizaciju 20, dok je iznos po stablu do 7 eura”, navodi se u pozivu.
Minimalna vrijednost investicije, koja može da uključuje i revitalizaciju iznosi 500 eura,dok je maksimalni iznos podrške do 5 hiljada eura po gazdinstvu.
“Troškovi za svaki dio investicije moraju da budu u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama. Iznos podrške za kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina iznosi do 60 odsto”.
Nakon završetka investicije, korisnik predaje arhivi Ministarstva zahtjev za podršku i potrebna dokumenta za dobijanje podrške za sadnju novih maslinjaka su dokaz o kupovini sadnog materijala, odnosno fiskalni račun ili virman, kao i o zdravstvenoj ispravnosti i sortnoj čistoći sadnog materijala.
Za dobijanje podrške za nabavku mehanizacije, opreme i materijala potrebni su dokaz o kupovini, odnosno fiskalni račun, kada je investicija nabavljena iz inostranstva i ovjeren swift od banke i jedinstvena carinska deklaracija.
Za sve investicije potrebni su popunjeni obrasci u zavisnosti od investicije.
“Proizvođač koji želi da revitalizuje stara stabala maslina, popunjava obrazac i navodi koje će masline revitalizovati. Nakon razmatranja zahtjeva, Komisija će izaći na teren i sačiniti foto dokumentaciju trenutnog stanja. Ukoliko zahtjev bude prihvaćen, moguće je započeti sa revitalizacijom prethodno označenih maslina”, navodi se u pozivu.
Proizvođač koji želi da neobradivo zemljište privede poljoprivredi i na njemu zasadi masline, popunjava obrazac i šalje ga Ministratsvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.
“Komisija ima zadatak da izađe na teren i uz foto dokumetaciju napravi izvještaj trenutnog stanja, prije nego su radovi na terenu počeli. Ukoliko zahtjev bude prihvaćen, tek nakon toga moguće je započeti sa realizacijom investicije”, objasnili su iz Ministarstva.
Proizvođač koji želi da izgradi basen za odlaganje komine ili podigne podzide u maslinjacima, popunjava obrazac i šalje ga Ministarstvu, nakon čega Komisija ima zadatak da izađe na teren i uz foto dokumetaciju napravi izvještaj trenutnog stanja, prije nego su radovi na terenu počeli. Ukoliko zahtjev bude prihvaćen, tek nakon toga moguće je započeti sa realizacijom investicije.
“Pravo na podršku se ostvaruje na osnovu dostavljene dokumentacije i izvještaja terenske Komisije, koja ima zadatak da provjeri stanje na terenu. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi njen rad ili na bilo koji drugi način utiče na njega, podneseni zahtjev neće biti odobren”, precizirali su iz Ministarstva.
Terenska Komisija će, kako se dodaje, nakon obilaska podnosioca zahtjeva sačiniti izvještaj praćen foto dokumentacijom i dostaviti ga Direkciji za biljnu proizvodnju. Komisija ima pravo praćenja realizovane investicije u naredne tri godine. Podnosilac čiji zahtjev ne bude prihvaćen biće obavješten o razlozima za odbijanje.
“Ukoliko ukupan iznos svih zahtjeva za javni poziv prelazi budžetom planirani godišnji iznos, visina podrške će se proporcionalno umanjiti svim podnosiocima zahtjeva”, rekli su iz Ministarstva.
Obrasci zahtjeva za podršku mogu se preuzeti u kancelarijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, a zahtjev i potrebna dokumenta je potrebno dostaviti poštom na adresu Ministarstva.

1 komentar

  1. Pare se i nađu,ali radne snage nema,jer su se svi školovali bez rada,tako da je ovo sve samo zbog onih koji treba da još uzmu na neki način,a daj bože da nije tako.
    0    0

Ostavite komentar

*

code