Žurnal „Pozorišta o Kotoru“

Žurnal „Pozorišta o Kotoru“

439
0
Podijeli

expeditio zurnal o pozoristu 2U Kotoru je postavljen zidni pano koji prati procesni rad na predstavi “Pozorište o Kotoru”, ustvari komunikacijski kanal projekta “Žurnal pozorišta o Kotoru”. Prvo izdanje Žurnala, koji je osmislila i uredila teatrološkinja Maja Mrđenović, postavljeno je na gradskim bedemima Starog grada, a tokom trajanja projekta planirana su još dva izdanja.
Žurnal je osmišljen tako da se javnost upozna sa procesom rada na predstavi, te pokrene na dijalog i participaciju. Žurnal ujedno služi i kao sredstvo za animaciju i edukaciju pozorišne publike i teži da građane/ke, potencijalne učesnike/ce i publiku intrigira, pokrene, uči, vodi, na nepertenciozan i nenametljiv, a intrigantan i efektan način,navodi koordinatorka projekta Tatjana Rajić.
Riječ je o projektu NVO Expeditio „Pozorište o Kotoru“ kroz procesni rad reditelja Petra Pejakovića sa stanovnicima/ama Kotora koji treba da iznjedri dokumentarnu pozorišnu predstavu sa fokusom na gradske posebnosti i probleme.
expeditio zurnal o pozoristu 3– Riječ je o skupno kreiranom pozorištu zajednice, koje promoviše ideju teatra kao sredstva istraživanja i kreativnog izražavanja svakog pojednica ili grupe u svrhe ličnog razvoja i društvenog angažmana – ističe Rajić.
Od početka oktobra 2015. održane su četiri pozorišne radionice, a s obzirom na to da osnovu predstave čine priče građana/ki, poziv za uključivanje u ovaj specifični pozorišni proces otvoren je za sve građane/ke Kotora, bez obzira na pol, godine, obrazovanje i glumačko iskustvo.
Projekat počiva na ideji da stvaralaštvo igra važnu ulogu u podsticanju kritičkog mišljenja na osnovu koga se razvijaju kapaciteti građana/ki da se bave aktivizmom i osnažuju se za promjenu u aspektima društvenog okruženja koje im nije prihvatljivo. Shodno tome, namjera projekta, koji će pratiti i akcija zagovaranja za rješavanje gradskih problema koji će kroz proces eventualno biti identifikovani, jeste osnaživanje građana/ki, ali i samih kreativnih aktera – umjetnika, kroz uključivanje u umjetnički proces.
expeditio zurnal o pozoristu 1U radionicama je do sada učestvovalo 45 građana/ki. Na njima je fokus bio na prepoznavanju problema i imaginativnom kreiranju željene slike grada, te na prepoznavanju prepreka od sadašnjeg do željenog Kotora. Radionice će biti nastavljene tokom januara, a prikazivanje pozorišne predstave koja će nastati kao rezultat ovog procesa planirano je za april 2016. godine.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code