23 RIBARA I UDRUŽENJA DOBIĆE PODRŠKU IZ AGROBUDŽETA ZA BOLJU OPREMU, ZAŠTITU...

23 RIBARA I UDRUŽENJA DOBIĆE PODRŠKU IZ AGROBUDŽETA ZA BOLJU OPREMU, ZAŠTITU RIBLJE MLAĐI I PLOVILA

140
0
Podijeli

Na dva javna poziva za dodjelu podrške iz Agrobudžeta za 2014. za razvoj sektora ribarstva i akvakulture stigla su 23 zahtjeva profesionalnih ribara i njihovih udruženja, koji su prepoznali potrebu da adaptiraju i osavremene ribolovne plovne objekte i alate, i nabave novu opremu.

Komisija Ministarstva poljoprivrede ocijenila je da svi pristigli zahtjevi ispunjavaju kriterijume poziva, a njihovim podnosiocima su potpisana rješenja o dodjeli podrške.
Po osnovu Javnog poziva za dodjelu podrške za prilagođavanje dimenzija oka na saku mreže, koji je bio objavljen 14. aprila ove godine, podršku je dobilo 11 profesionalnih ribara.
Podrška je osmišljena tako da ribari prilagode dimenzije otvora na ribarskim mrežama, kako bi prilikom izlova kroz mrežu prošle manje ribe što bi sačuvalo mlađe riblje vrste.
Naučna istraživanja demerzalnih i pelagičnih resursa pokazala su trend opadanja bio mase u Jadranskom moru, kada je u pitanju izlov demerzalnih vrsta. Naučna tijela Generalne komisije za ribarstvo u Mediteranu (GFCM), čija je Crna Gora punopravna članica, predložila su uvođenje preventivnih mjera u izlovu demerzalnih resursa.
Jedna od njih je povećanje oka na saku mreže. Time će se djelimično sačuvati raspoloživi resursi, omogućiti brži oporavak stokova i obezbijediti održivo ribarstvo.
Drugi javni poziv, takođe objavljen 14. aprila ove godine, odnosio se na podršku osavremenjivanju postojećih plovnih objekata dužine 4-10 metara, kako bi se postigla veća efikasnost ulova i tehnike u malom privrednom ribolovu. Kroz ovaj poziv podršku će dobiti 12 profesionalnih ribara i udruženja, za rekonstrukciju i modernizaciju postojećih plovila i nabavku savremene opreme, kao što su sonari, GPS-uređaji, uređaji za otkrivanje ribe (fish finderi) i drugo.
Za podršku osavremenjivanju plovnih objekata mogli su se prijaviti nosioci ribolovne dozvole za obavljanje velikog ili malog privrednog ribolova, koji su redovno u toku godine dostavljali Ministarstvu Dnevnike o ulovu.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code