Alarmantno: Svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva nasilja

Alarmantno: Svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva nasilja

1
Podijeli

radionica nasilje nad zenama hn 021215 1Kada govorimo o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, onda kažemo da je to svakodnevna slika našeg društva i da je rodno zasnovano nasilje pojava sa višestrukim posljedicama. Riječ je o jednom od najdrastičnijih oblika kršenja ljudskih prava koje je veoma rasprostranjeno. Čak 70 odsto žena u svijetu doživljava neki od oblika nasilja.
– U Crnoj Gori, svaka treća žena je prepoznata kao ona koja je doživjela jedan od oblika nasilja – kazala je načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, na dvodnevnoj radionici u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u Gradskoj kafani u Herceg Novom. Radionicu je organizovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u saradnji sa Odjeljenjem za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Opštinom Herceg-Novi, a trenerice su Slavica Striković i Branka Vlahović.

– U prošloj godini najviše je detektovano emocionalno nasilje, ali i veliki broj fizičkog oblika nasilja, nad ženama uz stanovitu prisutnost ekonomskog vida nasilja. Takođe imamo i pojavu da su žene i seksualno maltretirane, kazala je Pejovićka, dodajući da je država preduzela niz mjera za uspostavljanje dobrog zakonodavnog okvira.
Ipak važna je njegova primjena, pa su formirani institucionalni i organizacioni mehanizmi kojima se osigurava multidisciplinarni pristup problemu, kako bi se žrtva nasilja zaštitila, a počinilac efikasnije kaznio.
Istraživanje iz 2014. godine pokazalo je da su žene žrtve nasilja u 86 odsto slučajeva, djeca 57 odsto, stari ljudi oko 5 odsto, a muškarci 4 odsto.
Podaci Vrhovnog suda za ovu, odnosno prošlu godinu kažu, da su muževi u 55 odsto slučajeva, nasilnici i da se nasilje najčešće dešava u porodici, a da su supruge 3,45 odsto one koje vrše nasilje, kazala je Pejovićka. Svake godine se povećava broj prijava koje se tiču nasilja, ali i riješenih slučajeva što po njoj govori da se zakon dobro primjenjuje.
Samostalna savjetnica pri Sekretarijatu za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Branka Božović, je istakla da radionicom daju doprinos sprječavanju svakog vida nasilja i pružanju podrške i zaštiti, usavaršavanju, unaprjeđenju i boljem životu građanki i građana.
radionica nasilje nad zenama hn 021215 2Predsjednicu Opštine, Natašu Aćimović raduje što se opština Herceg Novi aktivno pridružila borbi protiv nasilja u porodici i što će Herceg Novi biti jedan od gradova 100 država svijeta koji stvaraju uslove za srećan život u porodici.
– Kampanja promoviše institucionalnu i međusektorsku saradnju, povezuje ustanove i institucije radi uspješnijeg identifikovanja problema i preduzimanja mjera i aktivnosti na suzbijanju uzroka i posljedica. Na ovaj način postiže se kvalitetnija međusobna komunikacija socijalnih aktera i obezbjeđuje transparentnost u stručnoj i široj javnosti.
Sve ovo su jasni pokazatelji kako društvo gleda na ulogu muškarca i žene u porodici i šta od svakog od njih očekuje – kazala je predsjednica Aćimović.
Koordinatorka za rodnu ravnopravnost u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori, Aleksandra Vujisić, je istakla da se ovom oblašću Misija bavi kontinuirano i ozbiljno, te da su u proteklih pet godina imali preko 100 aktivnosti, uglavnom edukacija koje su služile osnaživanju principa rodne ravnopravnosti.

Picerija i restoran

1 komentar

Ostavite komentar

*

code