Arheološki lokalitet u uvali Mirište stavljen pod režim prethodne zaštite

Arheološki lokalitet u uvali Mirište stavljen pod režim prethodne zaštite

0
Podijeli

Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela je 9. oktobra Rješenje kojim se garantuje da višeslojni arheološki lokalitet-gradine Straišće na rtu Ograda u uvali Mirište (Opština Herceg Novi), neće biti devastiran u narednih godinu, saopštavaju iz Inicijative Bokobran.

To je kako kažu rezultat građanskog aktivizma nakon 5 mjeseci, od kada su podnijeli zahtjev Upravi za stavljanje pod zaštitu ovog lokaliteta.

Picerija i restoran

Radi utvrđivanja kulturne vrijednosti arheološkog dobra, Uprava za zaštitu kulturnih dobara formiraće stručnu komisiju, koja će u narednih godinu, na koliko se utvrđuje status prethodne zaštite,  uraditi elaborat i izvršiti arheološka istraživanja gradine Straišće.

Najveća opasnost gradini Straišće prijeti od realizacije projekta koji je planiran kroz Državnu studiju lokacije Sektor 34, koju potpisuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kojim je predviđeno da upravo na korpusu bronzanodopske gradine bude izgrađen hotel, a u prostoru bafer zone lokaliteta već su „nikle“ dvije od ukupno devet planiranih vila, gabaritima značajno izvan granica koje definiše ovaj plan, kažu dalje u Bokobranu.

Do gradine se dolazi tamponiranim putem od plaže Mirišta, koji nastavlja ka samom vrhu brežuljka Ograda. Put pravi gotovo cijeli krug oko samog bedema gradine i na taj način devastira prirodnu morfologiju lokaliteta i njegov vizuelni identitet. Ono što lokalitet čini jedinstevnim i za nauku izuzetno važnim je upravo njegov položaj na veoma maloj nadmorskoj visini. Ime gradine ukazuje na višeslojnost arheološkog lokaliteta i navodi na zaključak da je ova u prošlosti izuzetno važna strateška lokacija korištena u osmatračko-odbrambene svrhe i tokom srednjeg vijeka. Arheolog-konzervator Miloš B. Petričević, aktivist Bokobrana, aerosnimanjem lokaliteta ustanovio je da se u okviru bedema gradine nalaze najmanje četiri objekta, od kojih je jedan najvjerovatnije spekula iz rimskog perioda. Doktorant na temi arheološkog predjela Luštice i Grblja gradinu datira u kasno bronzano doba, a nalaz bazira na ulomcima keramike koje je otkrio za ranije analize lokaliteta.

“Zanimljivo je da je gradina Straišće evidentirana i u okviru studije graditeljskog nasljeđa  za potrebe Plana posebne namjene za obalno područje, sa čijom izradom Ministarstvo održivog razvoja i turizma kasni nekoliko godina. Čudno je kako je isti organ donio DSL Sektor 34, kojim se planira potpuna devastacija rta Ograda, ako je gradina Straišće ucrtana još u 19.vijeku- 1838.godine, a bedem evidentiran  u trećem premjeru Habzburške monarhije (1869-1887) koji se odnosi na Boku Kotorsku KO Radovanići”, smatraju u Bokobranu.

Iz Bokobrana dalje navode da su Upravi za zaštitu kulturnih dobara podnijeli prijave devastacije arheološkog nasljeđa Boke Kotorske na još tri lokacije: uništenje praistorijskog tumula Gomilar u Radovanićima, ugrožavanje praistorijske gradine na lokaciji Kovačeva gomila, KO Gošići, Tivat (zahvat projekta Luštica Bay) kao i uništenje praistorijske nekropole pod tumulima, Krimovice, Donji Grbalj, Kotor.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code