Azmont nastavlja radove na kompleksu Portonovi i marini: Samo privremeno odustali od...

Azmont nastavlja radove na kompleksu Portonovi i marini: Samo privremeno odustali od građevinske dozvole za marinu

1
Podijeli

Kompanija Azmont Investments je u Crnoj Gori prisutna od 2012. godine i od tada izvodi radove na Portonovi rizortu, dok se pripremni radovi velikog obima na izgradnji luke nautičkog turizma (Marine) izvode više od godinu – saopštavaju iz te kompanije reagujući na tekst koji su objavili danas mediji, a preuzeo Radio Jadran.

– Uporedo sa izvođenjem pripremnih radova, izrađuje se i projektna dokumentacija. Do sada, kompanija Azmont Investments kao glavni investitor Potonovi rizorta koji je u nastanku, uradila je kompletan idejni projekat luke nautičkog turizma. Idejni projekat je revidiran i dobijen je pozitivan izvještaj o reviziji istog. Takođe, u najvećoj mjeri završena je izrada glavnog projekta – navodi savjetnica za komunikacije i CSR menadžerka, Adrijana Husić.

Picerija i restoran

Prema njenim riječima, kao glavni investitor projekta, kompanija Azmont Investments je u ovom trenutku samo privremeno odustala od zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole i to isključivo iz formalnog razloga:

– U skladu sa pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i  bližoj sadržini tehničke dokumentacije, grafička dokumentacija, između ostalog, treba da sadrži i elaborat parcelacije po planskom dokumentu, ovjeren od organa uprave nadležnog za poslove katastra. Dodatno, iz objektivnih razloga elaborat nije završen i ovjeren od nadležnog organa. U ovom trenutku u toku je njegova izrada. Elaborat će nakon ovjere poslužiti kao osnov za zaključenje aneksa ugovora o korišćenju morskog dobra, što je već usaglašeno sa predstavnicima Morskog dobra -objašnjava Husić.

Ona uvjerava da će nakon izvršenja ove dvije jednostavne, formalne i nesporne aktivnosti, kompanija Azmont Investments odmah obnoviti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole i pribaviti je u zakonom propisanom roku.

– Još jednom želimo da naglasimo da se izgradnja Portonovi rizorta nastavlja shodno planovima, a to uključuje i najmoderniju marinu koja će biti sastavni dio -poručuju iz kompanije Azmont Investments.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code