Početna Društvo Banka hrane: Međunarodni dan porodice

Banka hrane: Međunarodni dan porodice

0

Prema preporukama UN porodica zahtijeva posebnu pažnju, potrebna joj je pomoć i zaštita kako bi mogla da ispuni svoju odgovornost.

www.unsplash.com

Od 1993. godine 15. maja Skupština Ujedinjenih nacija  je ustanovila međunarodni dan porodice, a iz Fondacije Banka hrane Crne Gore podsjećaju  na ulogu porodice i njen značaj za zajednicu i pojedinca.

Picerija i restoran

Prema preporukama UN porodica zahtijeva posebnu pažnju,  posebno u situaciji kada je pogođena siromaštvom, invalidnosti njenih članova i nasiljem.

U rješavanje ovih problema neophodno je uključivanje svih nadležnih institucija. One porodice gdje postoji problem siromaštva i u kojima se dešava nasilje i teške bolesti moraju biti briga društva, a ne samo porodice, ukazuju iz ove Fondacije.

Stariji, bolesni i osobe sa invaliditetom su najčešće i žrtve svih vidova diskriminacije, a nerijetko i porodičnog nasilja.

Nedovoljno razvijeni servisi podrške starijim licima i njihovim porodicama znatno otežavaju njihov položaj i položaj porodica u kojima žive, kao i pristup pravima.

– Porodica, prije svega, treba da bude stabilna socijalna zajednica u kome su partneri ravnopravni, gdje postoji međusobna ljubav, poštovanje, razumijevanje  i povjerenje između njenih članova. Siromaštvo, koje se na žalost širi ugrožava stabilnost porodice. Brakovi se raspadaju, nasilje u porodici je učestalije – ističu iz Banke hrane.

Djeca su najčešće žrtve jer odrastati u siromaštvu ostavlja trajne posledice. Neka djeca pokazuju znakove agresije, nasilja a druga se povlače u sebe. Devijantna ponašanja su češća u porodicama koje ne funkcionišu na željeni način.

Međugeneracijska solidarnost je dio života koji još uvijek  postoji kod nas. Veliki broj mladih parova je prisiljen da živi sa roditeljima iz ekonomskih razloga. Mnogi bračni parovi životare od penzija svojih roditelja.

– Smatramo da država mora da brine i čuva porodicu mnogo bolje nego što je to sada. Neophodno je obezbijediti materijalna  sredstva za zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova. Izgradnja stanova po povlašćenim uslovima za najugroženiji sloj društva je neminovnost. Servis socijalne zaštite mora biti na mnogo većem nivou. Potrebna je proaktivna politika zapošljavanja koja će ugroženim porodicama dati mogućnost da izvedi djecu iz siromaštva kako se ne bi javljalo ciklično siromaštvo – poručuju iz Fondacije Banka hrane

Dodaju da socijalna pomoć mora omogućiti ljudima dostojanstven život koji mora pratiti troškove hrane , cijena struje, vode i najamnine stanova.

Dječiji dodatak bi morao omogućiti zadovoljenje  osnovnih  potreba  djeteta i biti dostupan svoj djeci  iz socijalno ugroženih porodica.

Država djeci mora biti servis da budu sita, zdrava i obrazovana.

Narodne kuhinje , socijalne prodavnice, pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju bez dodatnih troškova za najugroženije je opis nekih  od  poslova države koja brine o materijalno ugroženoj porodici.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code