Blaži pritisak na socijalnu kasu

Blaži pritisak na socijalnu kasu

2334
1
Podijeli

herceg novi 302Početkom nove školske godine hercegnovski Centar za socijalni rad je,  uz višegodišnju dobru saradnju sa rukovodstvom Osnovnih škola, uz podršku Ministarstva prosvjete, inicirao obezbjeđenje besplatnih udžbenika za korisnike kako materijalnog obezbjeđenja porodice, tako i hraniteljstva odnosno porodičnog smještaja, ali i za korisnike koji su smješteni u ustanovama socijalne i dječije zaštite.

Prema riječima direktora Centra, Blaženka Jančića aktuelna su i materijalna davanja: naknade roditelju ili staratelju, odnosno njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine. Na osnovu 91-og zahtjeva  isplaćena su sredstva u iznosu od 17.127 eura.

Picerija i restoran

Pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, do 31. jula  ostvarilo je 559 korisnica. Za njih je mjesečna isplata  168.110 eura. Pravo na porodiljsko odsustvo u jul-u koristile su 93 korisnice i njima je isplaćeno 34.105 eura.

U blagom padu su oni koji koriste materijalno obezbjeđenje radi socijalne ugroženosti i za 96 korisnika isplćeno je 8.240 eura.

Osim obavljanja primarnih aktivnosti i obaveza u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, hercegnovski Centar realizuje i različite projekte radi osnaživanja i efikasnije pomoći socijalno ugroženim kategorijama.

blazenko jancic centar za socijalni rad– U okviru projekta “Reforme socijalne i dječije zaštite” u toku posljednjih godina učinjeni su napori na razvoju servisa za podršku porodicama i smanjenju broja djece u institucijama socijane i dječije zaštite, kao i napori na jačanju potencijala porodica, kako bi djeca ostala u svojim biološkim porodicama. Centar za socijalni rad u saradnji sa NVO „Porodični Centar” realizuje projekat “Porodični saradnik”, a riječ je o projektu  jačanja resursa i osnaživanja porodica, kako bi djeca, a posebno ona mlađa od 3 godine, odrastala u toplom porodičnom okruženju – podsjeća Jančić.

Centar za socijalni rad Herceg Novi, u okviru nastavka kampanje ”Svako dijete treba porodicu” kontinuirano  promoviše hraniteljstvo, kako bi se  pronašle hraniteljske porodice za djecu bez roditeljskog staranja, kako bi se umjesto u institucijama, djeca podizala i odrastala u porodičnom okruženju.

– Hraniteljstvo predstavlja privremeni oblik zaštite djeteta, koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Hraniteljska porodica njeguje djete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, pružajući mu prijeko potrebnu toplinu porodičnog doma, dok Centar preko nadležnog Ministarstva, obezbjeđuje naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici – objašnjava Jančić.

Takođe, hraniteljstvo može pružiti par ili porodica, koja ima želju i mogućnost da djetetu obezbijedi njegu, pomoć i uslove za život neophodne za njegov pravilan rast i razvoj. Status hraniteljske porodice može dobiti par ili porodica koja ispunjava uslove propisane zakonom, a koju su stručni radnici ocijenili podobnom da na najbolji način zadovolji potrebe djeteta. U Centru za socijalni rad Herceg Novi zainteresovani građani mogu da dobiju sve neophodne informacije vezane za hraniteljstvo.

– U toku je i finalizacija projekta “Stanovanje uz podršku”, koja je namjenjena djeci sa područja Herceg Novog, koja su navršila 18 godina i napuštaju Dječiji dom u Bijeloj. Cilj ove usluge je osposobljavanje i osnaživanje korisnika za samostalan život u zajednici – kazao je Jančić.

Aktuelan je i  projekat “Socijalni karton”, a riječ je o Informacionom sistemu socijalnog staranja u Crnoj Gori, koji je u završnoj fazi i predstavja jedan od prioritetnih projekata koje realizuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Centrima za socijalni rad. Projekat “Socijalni karton” treba da razvije  djelotvorniji, efikasniji i pravedniji sistem socijalne zaštite, uz međusobnu povezanost sa drugim institucijama u Crnoj Gori. Kroz korišćenje Socijalnog kartona, ubrzavaju se procesi, korisnicima smanjuju se troškovi prikupljanja neophodne dokumentacije i filtriraju se oni korisnici, koji ne ispunjavaju uslove, čime se smanjuje broj primalaca višestrukih naknada.

Centar je, u sklopu donacije  Ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata, podijelio  pakete socijalno najugroženijim korisnicima, hraniteljskim porodicama, kao i korisnicima Dnevnog centra. U toku ljetnjeg raspusta, obezbjedio je boravak djece korisnika materijalnog obezbjedjenja na Ivanovim koritima.

Zaposleni u Centru za socijalni rad Herceg Novi stalno se  stručno usavršavaju prolazeći različite obuke u skladu sa evropskim standardima, kako bi blagovremeno i na najbolji način mogli da odgovore svim potrebama korisnika.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code