Da se ne zaboravi

Da se ne zaboravi

Da li znate šta su „Nožice“?

Nožice - makaze Da mladi nauče, a stari se podsjete!

Da li znate šta je „Trapula“?

Trapula - mišolovka Da mladi nauče, a stari se podsjete!

Da li znate šta je „Žveljarin“?

Žveljarin - budilnik Da mladi nauče, a stari se podsjete!

Da li znate šta je „Kacavida“?

Kacavida – odvijač, šrafciger Da mladi nauče, a stari se podsjete!

Da li znate šta je „Prdeljuška“?

Prdeljuška - šamar Da mladi nauče, a stari se podsjete!

Da li znate šta je „Škudela“?

Škudela - velika šolja Da mladi nauče, a stari se podsjete!

Da li znate šta je „Medižina“?

Medižina - lijek Da mladi nauče, a stari se podsjete

Da li znate šta je „Kempa“?

Kempa - kavez Da mladi nauče, a stari se podsjete

Da li znate šta je „Štrapadur“?

Štrapadur – posipač, posuda za zalijevanje Da mladi nauče, a stari se podsjete

Da li znate šta je „Frkadela“?

Frkadela - ukosnica Da mladi nauče, a stari se podsjete

Da li znate šta je „Ćikopernica“?

Ćikopernica - pepeljara Da mladi nauče, a stari se podsjete

Da li znate šta su „Špigete“?

Špigete – pertle Da mladi nauče, a stari se podsjete

Da li znate šta je „Šufit“ ?

Šufit – tavan, potkrovlje Da mladi nauče, a stari se podsjete

A šta bješe “Ganač” ?

Ganač - Dvostruka kuka (npr. za pršut)

Da li znate šta je „Gvantijera“ ?

Gvantijera – tacna ili poslužavnik Da mladi nauče, a stari se podsjete

Da li znate šta je “Kanavaca”

Kanavaca – krpa za brisanje Da mladi nauče, a stari se podsjete  

VIDEO

METEO

Prognoza vremena za četvrtak

POGLED

BOKUN