Početna Društvo Crna Goro, srećan praznik, 21. maj Dan nezavisnosti!

Crna Goro, srećan praznik, 21. maj Dan nezavisnosti!

0

Na današnji dan, 2006. godine, rezultatima svenarodnog referenduma, obnovljena je državnost Crne Gore i 21. maj je Praznik nezavisnosti Crne Gore. Glasalo je 86,5 posto stanovnika Crne Gore sa pravom glasa, 55,5 izjasnilo se za nezavisnost, a 44,5 za ostajanje naše države u zajednici sa Republikom Srbijom.

Ovim istorijskim izjašnjavanjem građana Crna Gora je ponovo stekla atribute nezavisnosti, samosvojnosti, suverenosti, svim onim što čini jednu državu – državom.

Da podsjetimo, Crna Gora je poslije viševjekovnog trajanja prestala da postoji 1918. godine kada je voljom velikih sila, a formalnom odlukom Podgoričke skupštine, svrgunt sa prijestola kralj Nikola Prvi Petrović, a Crna Gora prisjedinjena Kraljevini Srbiji i bez državnih i nacionalnih određenja postala sastavni dio Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Pobuna pristalica kralja Nikole i nezavisnosti, tzv. “Božićni ustanak” 1920. godine ugušen je u krvi.

Ponovna borba za crnogorsku državnost započinje u toku NOB-a, a odlukama AVNOJ-a, u budućoj slobodnoj Jugoslaviji, Crna Gora je artikulisana kao republika, poslije mnogo godina pod imenom koje je vijekovima sa ponosom nosila. Pobjedom antifašističkih snaga i partizanskog pokreta Jugoslavije, 1944. godine, konstituiše se Republika Crna Gora u današnjim granicama.

Poslijeratni razvoj SFRJ afirmiše crnogorsku državnu i nacionalnu samobitnost, u jedinstvenoj državi sa ostalim narodima i republikama koje su činile Jugoslaviju.

Krvavim ratovima devedesetih godina, eskalacijom nacionalističke mržnje, Jugoslavija je prestala da postoji, a bivše republike postaju države, sa izuzetkom Crne Gore koja neko vrijeme nastavlja da traje u državnoj zajednici sa Srbijom. Referendumskom odlukom Crna Gora konačno ponovo postaje nezavisna i svoja i kao takva ulazi u nove tokove savremene istorije.

Današnji praznik naša država dočekuje u sjenci borbe protiv pošasti dvadeset prvog vijeka, virusa korone, koja je prijetila da zaustavi bilo života u cijelom svijetu, pa i kod nas. Ta borba uspješno je vođena u Crnoj Gori i po efikasnosti sprovedenih mjera naša država je među prvima u Evropi. S druge strane, Crna Gora je suočena, ne prvi put, sa društvenim turbulencijama, parlamentarnim i vanparlamentarnim krizama i radikalnim nesuglasicama, političkim atavizmima za koje smo mislili da su ostali u vremenima iza nas.

Danas je praznik jedne stare, a mlade države. Uprkos krizama i nedaćama ogromna većina građana Crne Gore, onih koji imaju istorijsku vertikalu trajanja i oni kojima je sticajem okolnosti Crna Gora postala domovina i država, stoje ispod zastave slobode i samobitnosti. Crna Goro, srećan praznik.