DIJANA KRIVOKAPIĆ: NEMA SMJENE U „HERCEG FESTU“

DIJANA KRIVOKAPIĆ: NEMA SMJENE U „HERCEG FESTU“

126
0
Podijeli

dijana krivokapic2Na osnovu Zakona o kulturi i čl. 44 Statuta Javne ustanove kulture Herceg fest v. d. direktora JUK Herceg fest, Dijana Krivokapić, donjela je danas odluku kojom obustavlja Odluku Upravnog odbora JUK Herceg fest od 28.05.2013. godine da za direktorku izaberu, Branku Šućur.
– Po zakonu imam pravo da kao v.d direktorka osporim svaku Odluku Upravnog odbora JUK Herceg fest, pa i ovu o imenovanju novog direktora jer na nju mišljenje nije da osnivač – JUK Herceg fest, Opština Herceg Novi – pojasnila je za Radio Jadran v.d. direktorka, Dijana Krivokapić.
Prije saglasnosti osnivača, SO Herceg Novi, novi direktor ne može preuzeti dužnost, navodi Krivokapićka. Odluka o njenom razrješenju u potpunosti odudara od zapisnika i toka sjednice Upravnog odbora od 28.maja, te odluka koje je taj odbor donio.
– U Odluci su navedena tri stava u dispozitivu, od kojih drugi i treći nisu bili tačka dnevnog reda sjednice Upravnog odbora niti se Upravni odbor o njima i izjašnjavao. Potvrda je zapisnik sa devete redovne sjednice Upravnog odbora JUK Herceg fest od 28.maja. Formalno-pravno stav dva i tri pored toga što ih Upravni odbor nije ni donio, ne mogu stajati u dispozitivu Odluke, jer prije saglasnosti osnivača, SO Herceg Novi, novi direktor ne može preuzeti dužnost – ističe Krivokapićka.
Sa druge strane, odluka o razrješenju vršioca dužnosti nije donesena, tako da do konačne odluke osnivača, dosadašnji vršilac dužnosti nastavlja da obavlja dužnost do isteka mandata odnosno dok osnivač ne da saglasnost na imenovanje novog direktora, objašnjava Dijana Krivokapić. Ona očiglendo nema namjeru da pređe preko nečuvenog postupka članova UO JUK „Herceg fest”.
– Kako direktor nije imenovan u skladu sa zakonom, jer zakonska regulativa nije sprovedena do kraja i na dužnost može stupiti tek nakon davanja saglasnosti osnivača, SO Herceg Novi, na Odluku o imenovanju, te objavljivanja te odluke u Sl. listu Crne Gore, smatram da novog direktora još nema.
Radio Jadran nezvanično saznaje da će, ipak, 5.juna, u 8 časova doći do „nasilnog” preuzimnja dužnosti u vrhu ove ustanove, bez obzira na osporavanje Dijane Krivokapić, predsjednika OO NOVE, predsjendika opštine i većeg dijela novske javnosti.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code