Početna Eco Dinaridi spajaju – Dan zaštite Dinarida

Dinaridi spajaju – Dan zaštite Dinarida

1

Na Generalnoj Skuštini Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida , prošle godine 29. Maja,  u Parku prirode Blidinje (Bosna i Hercegovina) ustanovljen je Dan zaštite Dinarida – 7 oktobar.

Foto: Park Prirode Orjen

Od 2018. godine Park prirode Orjen je član Parkova Dinarida.

-Svake godine 7 oktobra, obilježavanjem Dana zaštite Dinarida, ukazujemo na važnost prirodnog i kulturnog naslijeđa zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnog bogatstva i kulturno – istorijskih vrijednosti ovog po mnogo čemu posebnog prostora u Evropi- obavijestili sun a sajtu Parka prirode Orjen.

Zbog pandemije COVID – 19 ove godine će proslava biti upriličena virtuelno. Kako je pandemija uticala na mnoge aspekte rada i funkcionisanja parkova u našem regionu a i šire, obilježavanjem ovoga dana žele da skrenu pažnju na uticaje pandemije na zaštićena područja ali i potrebu jačanja i produbljivanja saradnje kao jednog od odgovora na novonastalu krizu. Stoga je i slogan ovogodišnjeg Dana zaštite Dinarida #DinaridiSpajaju.

-Pandemija COVID -19, u posljednjih  devet mjeseci, u zemljama Dinarskog luka dramatično je uticala na živote i zdravlje ljudi, donoseći ekonomske i socijalne izazove, koji mogu imati dugoročne posljedice na mnoge dijelove društva.

Sigurno da je globalno prekomjerno i nekontrolisano korištenje prirode – krčenje šuma, prenamjena zemljišta, eksploatacija divljih vrsta, neodrživi razvoj poljoprivrede u mnogim dijelovima svijeta, uticalo na stvaranje uslova za prenos ove zoonotske bolesti sa životiinja na ljude. Trenutna pandemija, mogla bi značajno unazaditi nekoliko decenija napora u uspostavljanju održivog i efikasnog sistema zaštite prirode i upravljanja u mnogim zaštićenim područjima- upozoravaju iz Parka prirode Orjen.

Zaštićena područja čine preko 10% teritorije zemalja Dinarskog luka i osim što su jedan od centara biodiverziteta na evropskom nivou sa brojnim endemskim i reliktnim vrstama, u posljednjoj deceniji su kroz razvoj održivog turizma, poljoprivrede, zanatstva, postajala sve značajnija za ekonomski razvoj svojih država.

Način na koji ćemo se odnositi prema pitanjima životne sredine i upravljanja zaštićenim područjima tokom i nakon pandemije, imaće velike implikacije na prirodu i na naš odnos prema njoj u budućnost. Ali ona bi mogla biti i šansa za izgradnju pozitivnije budućnosti.

-Efekti pandemije vidljivi su u prvom redu kroz umanjenje ekonomske aktivnosti, što će kroz umanjene budžete za većinu zaštićenih područja, dovesti do negativnih multiplikativnih efekata na kvalitet upravljanja.

Posebno je bitno osigurati kontinuitet u osnovnim funkcijama zaštićenih područja kako nebi došlo do degradacije temeljnih vrijednosti – šumskih kompleksa, divljih vrsta,osjetljivih ekosistema- napominju oni.

Danas povodom 7 oktobra – Dana zaštite Dinarida pozivaju sve subjekte uključene u zaštitu prirode i upravljanje zaštićenim područjima u Dinarskom luku, Vlade i njene agencije, članove Parkova Dinarida, akademsku zajednicu, nevladin sektor, da obezbjede izgradnju zajedničkog štita za prirodu Dinarida, kroz sinergetske planove i djelovanja, kako bi efekti Pandemije COVID-19 bili što više ublaženi, a čime bi se stvorila nova pozitivna energija za post pandemijsko vrijeme.

Posebno ističu potrebu iznalaženja načina za unapređenje regionalne saradnje, jer vrijednosti dobrih praksi mogu biti od vitalnog značaja za prilagođavanje operativnog upravljanja zaštićenim prostorima.

I pored otežane saradnje u doba Pandemije COVID 19, svaki pojedinačni napor na zaštiti ugroženih vrsta, edukaciji mladih, istraživanju ekosistema, izgradnji novih sadržaja, promociji kulturne baštine, održavanju ili uspostavnjanje novih aktivnosti  regionalne saradnje, čini dobro svima nama, čini dobro prirodnom i kulturnom naslijeđu Dinarida, zaključuju iz Parka prirode Orjen.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code