Početna Oko nas Kotor Dnevni boravak za lica oboljela od demencije u Risnu

Dnevni boravak za lica oboljela od demencije u Risnu

0

U Domu satrih Grabovac u Risnu uskoro će biti otvoren Dnevni boravak za osobe oboljele od demencije. Za to su stvoreni neophodni prostorni i tehnički uslovi, najavili su ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i predsjednik Opštine Kotor, Željko Aprcović.

Planirano je da se ta usluga pruža korisnicima sa teritorije opština Kotor, Tivat, Herceg Novi i Budva i da se za njih obezbijedi organizovani prevoz.

“U toku boravka o njima bi brinuo tim sestara i njegovateljica, posebno obučenih za rad sa ovom populacijom, kao i socijalna služba sastavljena od psihologa, socijalnih radnika i radno-okupacionih terapeuta,“ istakao je Aprcović.

Sagovornici su konstatovali da uspješna saradnja MRSS i lokalne samouprave rezultira većim brojem usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i da postoji prostor da se saradnja dodatno unaprijedi.

Purišić je kazao da je za proteklih osam mjeseci ove godine za osnovna materijalna davanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti za opštinu Kotor isplaćeno oko milion eura, dok je u prethodnoj godini za tu svrhu izdvojeno oko 1,7 miliona EUR.

Na sastanku je bilo riječi i o iznalaženju optimalnog modela za funkcionisanje Dnevnog boravka za djecu sa smetnjama u razvoju koji funkcioniše u okviru JU Resursnog centara za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović”, sa aspekta poštovanja propisanih standarda u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

„Ministarstvo rada i socijalnog staranja je za adaptaciju i opremanje ovog Dnevnog boravka prethodno uložilo oko 42 hiljadaEUR, a za 12 korisnika ove socijalne usluge mjesečno izdvaja 1,8 hiljada EUR“, kazao je Purišić.

Razmatrana je mogućnost osnivanja Dnevnog boravka za starija lica, koji bi se u funkcionalnom smislu „oslanjao“ na Dom starih „Grabovac“ u Risnu.

Purišić je rekao da je uspostavljena i funkcioniše prihvatna stanica za žrtve nasilja u porodici u kotorskoj opštini na način što je adaptiran i opremljen stan, u cilju zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja, žena i djece, kojima je neophodno izmještanje iz porodice i obezbjeđivanje urgentnog smještaja na sigurnom i bezbjednom mjestu.

Sastanku su prisustvovali i generalni direktor Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu Goran Kuševija, direktori Centra za socijali rad Vasilije Todorović i Doma starih „Grabovac“ u Risnu, Srđan Dragomanović.

On je obišao i Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat i razgovarao sa zaposlenima o mogućnostima za rješavnje urgentnih socio-ekonomskih potreba građana na teritoriji tih opština.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code