Do maja iduće godine Brodogradilište će biti čisto, bez grita

Do maja iduće godine Brodogradilište će biti čisto, bez grita

2646
6
Podijeli

images_slike_dogadjaji_2014_razno_brodogradiliste_grit_291214Vlada Crne Gore, preko Agencije za zaštitu životne sredine, sprovodi Projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, koji se finansira iz kredita Svjetske banke. Jedna od predviđenih aktivnosti Projekta je remedijacija grita i kontaminiranog zemljišta sa lokacije Jadranskog Brodogradilišta u Bijeloj.

Shodno zahtjevima Svjetske banke, u okviru izrade tehničke dokumentacije (Glavnog projekta) za radove na remedijaciji, pripremljen je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) i Plan upravljanja životnom sredinom (EMP) kako bi se ublažili mogući negativni uticaji planiranih radova na životnu sredinu.

Picerija i restoran

Na prvoj javnoj raspravi u Opštini Herceg-Novi o Elaboratu procjene uticaja na životu sredinu i društvo (ESIA), kao i Planu upravljanja životnom sredinom (EMP) i rješavanju  otpada iz Jadranskog Brodogradilišta Bijela, sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Daliborka Pejović istakla je ozbiljnost i nemjerljivi značaj ovog projekta za Bijelu, grad i cijelu državu.

“Sanaciju ekoloških tačaka radimo da bismo zaštitili zdravlje građana i životnu sredinu. Takođe, da bismo dali jednu novu šansu za buduću valorizaciju prostora, koji se nalazi na samoj crnogorskoj obali”, istakla je Pejović.

Vlada Crne Gore zahtijeva da se očisti kompletno koncesiono područje i da nema više govora o “prljavoj industriji” u Bijeloj.

javna rasprava jbb 190816“Naš je cilj da se ovaj projekat relizuje do maja ili juna naredne godine. To je rok koji moramo ispoštovati da bismo nakon sanacije mogli očekivati brze ekonomske efekte i isplativnost ovog projekta. Lično ću insistirati da se ovi rokovi ispoštuju, jer niko više nema pravo da dovodi u pitanje rokove za realizaciju ovog projekta i šansu za zdravu i uspješnu privatizaciju Brodogradilišta Bijela i stvaranje preduslova za nova zapošljavanja”, poručila je Pejović.

U toku je i revizija Glavnog projekta remedijacije za ovu lokaciju, nakon čega će biti objavljen međunarodni tender za izbor izvođača radova na remedijaciji.

Javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici obrađivača Elaborata, prof. dr Refik Zejnilović i Ana Mišurović. Vodila je projektna menadžerka, Almina Bučan.

Druga rasprava biće održana u Bijeloj, a javnost će o teminu biti blagovremeno obaviještena.

6 Komentari

  1. Pogledajmo sliku i zahvalimo se Bogu što se konačno Bijela čisti i postaje turistički grad,a posla ima za sve,nije kraj svijeta,nije svako zlo za zlo.

  2. Grit sam po sebi nije opasan vec je kontaminiran. Najbolje rjesenje je kupiti fabriku za preradu koja ce nam ostati da je koristimo i za ostali opasni materijal. Ima dva pouzdana metoda prerade, sto bi placali izvoz?

  3. Muka mi je vise od silnih dusebriznika u cg koji brinu o ekologiji dok narod skapava od gladi.Valjda je najvaznije da u crnoj gori imamo cist vazduh posto cemo samo od vazduha i zivjet uskoro svi a radnici brodogradilista po najprije

Ostavite komentar

*

code