ĐORĐE ĆAPIN: NASILJE NAD RADNICIMA JAVNE USTANOVE KULTURE KAKVO JOŠ NIJE ZABILJEŽENO

ĐORĐE ĆAPIN: NASILJE NAD RADNICIMA JAVNE USTANOVE KULTURE KAKVO JOŠ NIJE ZABILJEŽENO

182
0
Podijeli

– Od osnivanja Javne ustanove Muzej i Galerija Herceg-Novi 1949. do danas, bez obzira na društveni poredak i strukturu lokalne vlasti, ovakvo nasilje nad stručnim radnicima profesionalne ustanove kulture nije zabilježeno – tvrdi u saopštenju dostavljenom našem radiju član Savjeta JU Muzej i Galerija Herceg-Novi, muzejski savjetnik, Đorđe Ćapin.

Kap, koja je kako kaže, prelila čašu dogodila se 28. februara 2014. kada su radnici Ustanove ucjenjivani da neće dobiti ni platu ni troškove prevoza dok za člana Savjeta ne izaberu neku drugu osobu, za koju bi dio političkih struktura u lokalnoj vlasti potvrdio da je “podobna” i “prihvatljiva”.
Politički pritisak, ucjene sa ličnim primanjima i još niz nasilnih i nezakonitih radnji imaju cilj da se sa potpisom “podobnog” člana Savjeta na prevaru preregistruje Ustanova i izbjegnu zakonske obaveze.
Po njemu, nasilna izmjena u sastavu Savjeta takođe ima za cilj nezakonito imenovanje nekog od partijskih funkcionera u Savjet Javnog servisa RTV Herceg-Novi, jer je Muzej i Galerija Herceg-Novi jedan od ovlašćenih predlagača.
Ćapin posjeća i na načine sazivanja i održavanja sjednica savjeta ove ustanove.
– Prva i jedina sjednica savjeta sa zakonitim pismenim pozivom i u skladu sa Poslovnikom održana je u službenim prostorijama Ustanove 15. maja 2013. godine. Poziv za drugu sjednicu, održanu u Opštini Herceg-Novi je poslat za zakašnjenjem običnom poštom sa pečatom JP „Vodovod i kanalizacija” Herceg-Novi – navodi Ćapin.

Picerija i restoran

ZARADA PO POLITIČKOJ PODOBNOSTI

Ćapin smatra da neko iz izvršne vlasti u Herceg-Novom od novembra prošle godine uzurpira bez zakonskog osnova i zakonite odluke ukupnu masu budžetskih sredstava Ustanove, uključujući i sredstva za lična primanja radnika.
– Već 3 mjeseca sredstva za lična primanja se ne uplaćuju na račun pravnog lica Muzej i Galerija, nego direktno na tekuće račune, pri čemu Ustanova nema nikakvo zvanično rješenje niti ima uvid da li se uz plate isplaćuju odgovarajući porezi i doprinosi.
Isplate kasne i po 15 dana u odnosu na organe lokalne uprave, ne poštuju se administrativne i sudske zabrane. Nekim radnicima se po političkoj osnovi nezakonito umanjuje neto plata, takođe bez ikakvog zvaničnog rješenja, na osnovu procjene da li su se “zamjerili” nekome od lokalnih partijskih moćnika.
On još jednom napominje da je Skupština Opštine Herceg-Novi obavezna da poništi 4 nezakonite odluke u vezi sa Ustanovom.
– Uključujući i sastav Savjeta, na osnovu tri zvanična akta Ministarstva kulture Crne Gore iz 2013. godine i da nastavi prekinutu zakonitu reorganizaciju Ustanove, koja bi završila preregistracijom u CRPS i raspisivanjem konkursa za direktora.
Kako je kao član Savjeta JU Muzej i Galerija Herceg-Novi, izabran da predstavlja radnike i štiti njihova prava u organu upravljanja, dužanost mu je da obavijesti državne organe, medije i ukupnu javnost o nizu nezakonitih radnji i nasilničkih akata prema Ustanovi i radnicima Ustanove od jedne interesne grupe u lokalnoj vlasti u Herceg-Novom.
– Pozivam sve državne organe da u skladu sa svojim nadležnostima zaštite radnike profesionalne ustanove kulture od terora i partijskog iživljavanja dijela lokalne vlasti u Herceg-Novom – kaže Ćapin u saopštenju.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code