DPS: Bolja saradnja sa susjedima i zavođenje reda u oblasti planiranja prostora

DPS: Bolja saradnja sa susjedima i zavođenje reda u oblasti planiranja prostora

1494
0
Podijeli

Izborni program DPS-a sadrži 16 tačaka. Do sada smo predstavili naše konkretne predloge za rješavanje problema mladih, zapošljavanja, dinamičnijeg ekonomskog razvoja, razvoja preduzetništva, turizma, poljoprivrede, kreditiranja, rješavanje problema u oblastima zdravstva, kulture, obrazovanje, razvoj komunalne infrastrukture i efikasniji rad lokalne samouprave. Danas stavljamo planiranje prostora i dobrosusjedske odnose – navodi se u saopštenju DPS-a.

Osnovni cilj u oblasti planiranja prostora je zavođenje reda i puna primjena zakona. Izradićemo prostorno-urbanistički plan Opštine i u njegovu izradu uključiti sve zainteresovane subjekte. PUP će se raditi po skraćenim procedurama, kako bi se na najbrži mogući način stvorili neophodni uslovi za izradu ostalih planova. Pripremićemo olakšice za gradnju objekata u privredi i poljoprivredi. Za sve investitore koji iskažu interes za investicije u oblasti turizma urgentno ćemo raditi na izradi planskih dokumenata nižeg reda (lokalne studije lokacije, urbanistički projekti, itd). Posebnu pažnju usmjerićemo na plansku valorizaciju prostora Orjenskog masiva, poluostrva Luštica i ruralnih prostora.

Picerija i restoran

U oblasti brige o životnoj sredini  uradićemo katastar zelenila i zelenih površina na teritoriji opštine. Podstaćićemo razvoj rasadnika sa mediteranskim biljem. Nastavićemo sa rekonstrukcijom Zavičajnog muzeja (park muzej), u kojem su uzgajane rijetke vrste biljaka koje su pomorci donosili sa putovanja po cijelom svijetu. Valorizovaćemo masiv Orjena kao centar ekološkog turizma (brdski biciklizam, pješačke staze, avanturistički park, etno sela, rezervati za uzgoj i proučavanje endemskih vrsta flore i faune).

Kada su u pitanju dobrosusjedski odnosi osnovni cilj naše politike je unaprijediti saradnju sa susjednim gradovima. Pokrenućemo “Karavan prijateljstva” u namjeri da susjednim gradovima redovno predstavljamo aktivnosti i događaje u Herceg Novom. Održaćemo zajedničke sjednice lokalnih parlamenata na kojima ćemo raspravljati pitanja od zajedničkog interesa. Pokrenućemo proceduru bratimljenja sa makar jednim od susjednih gradova, sa ciljem produbljenja postojeće saradnje u svim oblastima.

Izborni program je naš javni ugovor sa građanima. Pobjedom Deokratske partije socijalista na izborima stvaraju se uslovi za realizaciju Izbornog programa – navodi se na kraju saopštenja.

Plaćeni izborni program

Nema komentara