DPS: Izgradićemo modernu autobusku stanicu i prvu biciklističku stazu

DPS: Izgradićemo modernu autobusku stanicu i prvu biciklističku stazu

2243
0
Podijeli

Izborni program DPS-a sadrži 16 tačaka. Do sada smo predstavili naše konkretne predloge za rješavanje problema mladih, zapošljavanja, dinamičnijeg ekonomskog razvoja, razvoja preduzetništva, turizma i poljoprivrede. Danas stavljamo fokus na komunalnu infrastrukturu i lokalnu samoupravu, saopštavaju iz OO DPS-a.

Kroz razvoj komunalne infrastrukture unaprijedićemo kvalitet života svih građana Herceg Novog. Uredićemo saobraćajnu signalizaciju i regulisati saobraćajne tokove u gradu, kako bi kretanje učinili sigurnijim i lakšim. Asfaltiraćemo preko 400 km puteva. Napravićemo red u korišćenju gradske rasvjete i dovesti do kraja već započeti projekat osvjetljavanja grada. Izgradićemo novu i modernu autobusku stanicu. Izgradićemo nova parking mjesta i garaže. Završićemo prvu biciklističku stazu. Pripremićemo projekat zaobilaznice. Riješićemo pitanje deponije za odlaganje komunalnog otpada i posebne deponije za odlaganje građevinskog zemljišta i kompostane zelenila. Lociranjem i izgradnjom podzemnih kontejnera  unaprijedićemo sistem odlaganja i evakuacije otpada iz grada i time dodatno rasteretiti grad tačkastih, kvartovskih, deponija. Proširićemo kanalizacionu mrežu.  U saradnji sa Vladom Crne Gore unaprijedićemo izgled graničnih prelaza. Opremićemo urbane centre i šetališta novim sadržajima. Započećemo proširenje Gradske luke.

Picerija i restoran

Povećaćemo efikasnost rada lokalne samouprave. U kontinunitetu ćemo edukovati zaposlene u administraciji kako bi povećali kvalitet njihovih usuluga, efikasnost rada lokalne administracije i zadovoljstvo građana Herceg Novog uslugama nadležnih službi. Riješićemo najveći dio imovinsko-pravnih pitanja koja su do sada bila prepreka usvajanju planskih dokumenata. Skratićemo vrijeme potrebno za obradu zahtjeva građana. Poboljšaćemo komunalni red u gradu. Formiraćemo tim za aplikacije za raspoloživa sredstva međunarodnih fondova, podrške i prekogranične saradnje. Razvićemo transparentan program povrata sredstava od prihoda boravišne takse mjestima gdje je naplaćena na osnovu programa uređenja.

Izborni program je naš javni ugovor sa građanima. Pobjedom Deokratske partije socijalista na izborima stvaraju se uslovi za realizaciju Izbornog programa – poručuju iz DPS-a.

Plaćeni izborni program

Nema komentara