DPS: Kreditirati najmanje 100 projekata i jačati kulturološki identitet

DPS: Kreditirati najmanje 100 projekata i jačati kulturološki identitet

1196
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Izborni program DPS-a sadrži 16 tačaka. Do sada smo predstavili naše konkretne predloge za rješavanje problema mladih, zapošljavanja, dinamičnijeg ekonomskog razvoja, razvoja preduzetništva, turizma, poljoprivrede, rješavanje problema u oblastima zdravstva i obrazovanje, razvoj komunalne infrastrukture i efikasniji rad lokalne samouprave. Danas stavljamo fokus na kulturu i kreditiranje – navodi se u saopštenju.

U oblasti kulture osnovni cilj je jačanje kulturološkog identiteta i pozicioniranje Herceg Novog na regionalnoj kulturnoj mapi. Nastavićemo saradnju sa svim činiocima kulturnog života Crne Gore. Povećaćemo broj manifestacija i programa koji su visoko kotirani na regionalnoj mapi kulturnih događaja. Pokrenućemo kreativne potencijale grada kako bi, pored filmskog festivala, dana muzike i kultnog strip-festivala, biče organizovane broje druge manifestacije. Produžićemo sezonu kulturnih manifestacija sa dominantno ljetnjih mjeseci na cijelu godinu. Čvršće ćemo uvezati kulturne aktivnosti i turizam. Posebnu pažnju posvetićemo aktivnostima očuvanja fortifikacija, sakralnih objekata i svega što određuje istorijsko trajanje Herceg Novog. Osnažićemo medijsku scenu grada.

Picerija i restoran

U oblasti kreditiranja cilj je obezbijediti sredstva za finansiranje ne manje od 100 novih projekata. U saradnji sa Vladom Crne Gore, obezbijedićemo povoljna sredstva za beskamatne kredite mladima sa grejs periodom od četiri godine i rokom vraćanja do 12 godina. Obezbijedićemo kreditna sredstva za žene koje žele da započnu sopstveni biznis, za poljoprivrednike i sve koje imaju dobre biznis ideje. Pojednostavićemo proceduru odobravanja kredita kroz olakšano evidentiranje hipoteka. Intenzivno ćemo promovisati projekte i potencijale našeg prelijepog grada. Sarađivaćemo sa Investiciono-razvojnim fondom i svim bankama, kako bi što više sredstava bilo investirano u Herceg Novi.

Izborni program je naš javni ugovor sa građanima. Pobjedom Deokratske partije socijalista na izborima stvaraju se uslovi za realizaciju Izbornog programa – poručuje se na kraju saopštenja DPS-a.

Plaćeni izborni program

Nema komentara