Dr Ana Pešić: Održivo upavljanje morem i obalom, zaštita ekosistema, u fokusu...

Dr Ana Pešić: Održivo upavljanje morem i obalom, zaštita ekosistema, u fokusu 3 nova projekta

2
Podijeli

Institut za biologiju mora iz Kotora biće u naredne dvije godine partner Univerzitetu Crne Gore u  tri od 6 projekata koja su Univerzitetu odobrena u okviru prvog poziva Intereg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

Riječ je o projektima BLUELEND – “Participativni model za održivo upravljanje morskim i obalnim resursima i zaštitu graničnih staništa, biodiverzitet i zaštita ekosistema” (“Participatory model for the sustainable management of marine and coastal resources and for cros border habitats, biodiversity and ecosystem services safeguard“ ), ADRINET – “Jadranska mreža za morski ekosistem” (“Adriatic Network for Marine Eco-system “ ) i WELCOME – “Održivost vodenih pejzaža kroz ponovnu upotrebu otpada iz mora”  ( “Water Landscapes sustainability through reuse of Marine litter” ). BLUELEND program  definiše razvoj i implementaciju zajedničkog modela upravljanja koji je usmjeren na zaštitu biodiverziteta i na održivo korišćenje morskih i obalnih resursa, pojašnjava za Radio Jadran dr Ana Pešić, naučna saradnica kotorskog Instituta, ali i rukovodilac ovog projekta

Picerija i restoran

Bluelend – uključuje lokalne zajednice

“Cilj BLUELEND programa je da lokalnim upravama omogući priliku da samoregulišu ili koupravljaju aktivnostima na moru ili na njihovom području. To će se obavljati kroz planiranje aktivnosti na moru, regulisanje upotrebe zemljišta, dok je sa druge strane postizanje ekonomsko društvenih ciljeva na višem nivou. To je definisanje pravnog i regulatornog okvira, identifikovanje konkretnih aktivnosti čiji je cilj uključivanje lokalnih zajednica kroz unapređenje prirodnog, pejzažnog i kulturnog aspekta područja. Takođe, projektom bi trebalo da se podigne svijest lokalnih zajednica o vrstama održivog ribolova i održivi alati za ribolov”, pojasnila je dr Pešić.

Budžet za ovaj program je 1.100.000 eura, dok je kotorskom Institutu na rasplaganju 150 hiljada. Pilot područje na kojem će se sprovoditi je ušće rijeke Bojane, koje je pod velikim uticajem negativnih čovjekovih aktivnosti. Uz to na ovom području prisutan je veliki broj mreža “kalimera” koje su od skoro dobile status zaštićenog kulturnog dobra.

 Welcome – sakupljanje i korišćenje otpada sa plaža

Čišćenje plaža i formiranje zaštitnih zidova obavlja se mehaničkom opremom koja dodatno doprinosi obalnoj eroziji, a ovakve aktivnosti veoma često sprovode se bez adekvatnog stručnog pristupa, što bi trebalo da bude regulisano projektom WELCOME, navodi Pešić:

“Cilj programa usmjeren je na ponovno korišćenje drvenog otpada iz mora radi formiranja obalnih sistema koji će biti antieozioni kroz ekonomski održiv i prihvatljiv pristup. Projektne aktivnosti podrazumijevaju monitoring nekoliko plaža na crnogorskom primorju, sakupljanje otpada na njima i njegovo ponovno korišćenje. Pored naučnih institucija iz sve tri države, uključena su i javna preduzeća, a iz Crne Gore JP za upravljanje morskim dobrom”, kazala je Pešić.

Budžet programa je 900 hiljada eura, dok će Institutu biti dsodijeljeno oko 112 hiljada.

“Jadranska mreža za morski ekosistem” – čiščenje morskog dna

Projekata  Adriatic Network for Marine system , ADRINET- “Jadranska mreža za morski ekosistem” nastavak je ranijeg projekta DEFISHGEAR kojim se procjenjivala količina i porijeklo otpada iz mora. Njime je ustanovljeno da je jedan od glavnih čovjekovih negativnih uticaja fokusiran na morsko dno, odnosno dio ekosistema koji je jako ugrožen:

“Stoga je cilj projekta ADRINET da se uključi lokalna zajednica i ribari radi smanjenja negativnih uticaja i zaštite morskog biodiverziteta naročito morskog dna. Projektom će se mapirati ribolovne aktivnosti, broj brodova, alati koji se koriste, materijali od kojih su izrađeni, mapirati rute za obavljanje ribolova, a odrediće se i mjesta na kojima ima najviše izgubljenog ribolovnog alata. Čišćenje takvih oblasti odrediće se hot spot lokacije sa najvećim brojem ostavljenih i napuštenih mreža”, pojasnila je dalje  naša sagovornica.

Značajno je da će se u okviru ovog projekta nabaviti oprema koja će se stavljati na ribolovne alate odnosno mreže i vrše, tj. čipovi koji će biti instalirani na alatima, pa ukoliko dođe do gubljenja alata, signal će ih locirati. Opština Herceg Novi partner je u ovom projektu budući da će se projekat sprovoditi u novskom dijelu zaliva. Institutu iz Kotora za realizaciju projekta opredijeljeno je 150 hiljada eura.

Zajednički cilj svih projekata je i prenos znanja u regionu između različith institucija i stvaranje kontakata.

2 Komentari

  1. Nadam se da će se napokon stati malo i pogledati svi ribari i mali i veliki dali love zakonito dali je to mreža pa pogledati oko ako ima dozvolu ili je to sportski ribolovac pa u mrijest i zabran lova na odredjenu vrstu uhvati svijesno 10kg ili ti oko 30 komada svaki dan , da se podjele zone dje je potpuno zabranjeno ribanje a narucito bez ikakve dozvole… shvatite ljudi da to nije vise humano šta radite na moru …

  2. Mora se stati na kraj nedozvoljenom bacanju blokva u more i sidrenju camaca u postama za izvlacenje mreža i na plovnim putevima. Plati roniocu 500e i dobit ces vez gdje god hoces. Nema zakonske regulative i nadležne ustanove koja bi se sa ovim pozabavila.

Ostavite komentar

*

code