Početna Društvo Druga šansa za učenike koji su napustili osnovnu školu

Druga šansa za učenike koji su napustili osnovnu školu

2

Projekat ”Svi u školu!” Udruženja Egipćana iz Tivta, jedan je od 3 projekta koja su podržana kroz shemu malih grantova za 2019. godinu, u iznosu od 3000 eura. Projekat se dominantno bavi aktuelnim problemom ranog napuštanja školovanja, i za krajnji cilj ima povećan broj romske i egipćanske djece u obrazovnim institucijama na lokalnom nivou.

NVO ”Mladi Romi” četvrtu godinu pruža podršku romskim i egipćanskim nevladinim organizacijama radi jačanja njihovih kapaciteta i uspostavljanja saradnje sa relevantnim lokalnim i nacionalnim institucijama. Finansijska podrška organizacijama obezbijeđena je putem malih grantova EU u okviru projekta ”Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj”. Ukupna sredstva ove godine iznose 9000 eura.

Udruženje Egipćana, u partnerstvu sa OŠ ”Drago Milović” iz Tivta, pokrenuće licenciranje osnovne škole na primorju za izvođenje osnovnoškolskog programa za odrasle i programa elementarnog funkcionalnog opismenjavanja.

Uz to, kroz ovaj tromjesečni projekat biće formirana baza podataka o učenicima i učenicama romske populacije iz opština Tivat, Kotor i Budva koji su napustili osnovnoškolsko obrazovanje, i biće organizovane motivacione radionice za buduće korisnike programa vanrednog obrazovanja.

Projekat počinje sa implementacijom 1.oktobra 2019. i biće finalizovan do 31.decembra 2019.

Ovo je drugi put da je u sklopu ovog projekta organizacija Udruženje Egipćana podržana kroz sredstva malih grantova. Prvi put podršku u iznosu od 1255 euar dobila je za sprovođenje projekta ‘Romi i Egipćani zajedno u školu u Boki Kotorskoj’, u 2016. godini.

2 Komentari

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code