Đukanović o koncesiji za Luku Kotor, zaobilaznici i brzoj saobraćajnici kroz Boku,...

Đukanović o koncesiji za Luku Kotor, zaobilaznici i brzoj saobraćajnici kroz Boku, bulevaru ka Jazu

1753
2
Podijeli

images_slike_dogadjaji_2015_politika_jun_miloparlament1Pirjedlog koncesionog akta za kotorsku Luku je u pripremi, a javna rasprava o tome očekuje se u januaru i februaru sljedeće godine, kazao je na premijerskom satu Milo Đukanović odgovarajući na pitanja poslanika i predsjednika LP Andrije Popovića. Kako je kazao, nakon javne rasprave finalni prijedlog biće upućen Vladi:
– Bitno je napomenuti da je donesenim zaključkom Vlade od 14.05.2015. obezbijeđen kontinuitet poslovanja Luke i nakon 31.12.2015.godine, sve dok se ne završi procedura dodjele koncesije, kazao je premijer.
Kad je riječ o obilaznici oko Kotora, premijer je istakao da je projektna dokumentacija za obje faze završena krajem 2011. Urađen je revidovan projekat I faze, a za finansiranje je bila zainteresovana Evropska banka za obnovu i razvoj. Međutim:
– Ovaj projekat, na žalost, nije realizovan zbog nemogućnosti dobijanja saglasnosti Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i saglasnosti UNESCO-a, kazao je Đukanović.
Govoreći o zaobilaznici oko Tivta, u dužini od 7,2 km, od 2009-2011 radilo se na pripremi planske i projektne dokumentacije do nivoa idejnog projekta, podjsetio je premijer. Nakon toga, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva se fokusiralo na komunikaciju sa Evropskom komisijom, kako bi ova trasa ušla kao prevenstven projekat u sveobuhvatnu mrežu za region Zapadnog Balkana i kroz berlinksi proces dobila status produžetka mediteranskog koridora, koji predstavlja jedan od devet ključnih koridora transevropske transportne mreže, pojasnio je premijer Đukanović:
– Imajući u vidu koliko su to zahtjevni infrastrukturni projekti, na ovaj način smo omogućili kredibilnost projekta brze saobraćajnice, odnosno status koji omogućava kofinansiranje iz određenih evropskih fondova, u prvom redu iz zapadnobalkanskog investicionog okvira. U narednom periodu nam predstoji zahtjevan posao na ispunjavanju uslova da bi doveli pojedine segmente brze saobraćajnice kao podprojekte, kao što je zaobilaznica Tivat, do nivoa zrelosti, odnosno spremnosti za izvođenje radova uz obezbjeđivanje finansija, pojasnio je Đukanović.
On je napomenuo da brza saobraćajnica obuhvata sistem zaobilaznica oko Herceg Novog, Tivta, Budve i Bara, kao i prelaz oko Bokokotorskog zaliva u dužini od 108 km, sa procijenjenim troškovima investicije oko 950 miliona eura.
Planirana je i rekonstrukcija dionice od aerodroma Tivat do Jaza, tj. proširenje postojećeg puta na bulevar sa 4 trake:
– U toku je procedura za izbor izvođača za izradu projekta koja bi trebalo da bude okončana početkom naredne godine. Rok izrade projekta je 12 mjeseci. Ovaj projekat je kandidovan za finansiranje kod EBRD. Tako da, vjerujem da je on realan i da će nakon završenog projektovanja njegova realizacija kontinuirano teći, zaključio je Đukanović.

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code