Građanska apatija u Herceg Novom za kreiranje i trošenje budžeta

Nivo uključenosti građana u kreiranje i praćenje budžeta u hercegnovskoj opštini je na relativno niskom nivou. Uvid u nacrt ili odluku o budžetu nije imalo 89,1% anketiranih, uvid u odluku o završnom računu nije imalo 92,7%. U javnim raspravama o budžetu ne učestvuje 93,2 %, a 91,9 posto anketiranih nije informisano od MZ koje će … Continue reading Građanska apatija u Herceg Novom za kreiranje i trošenje budžeta