Početna Društvo Granična policija, Mornarica i UPS nadziraće obalu, rijeke i luke tokom sezone

Granična policija, Mornarica i UPS nadziraće obalu, rijeke i luke tokom sezone

7

Članovi Zajedničkog operativnog tima, kojeg čine Sektor granične policije, Mornarica Vojske Crne Gore i Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama dogovorili su nastavak zajedničkih radnji, operativnih i taktičkih postupaka za nastupajuću ljetnju sezonu, uz praćenje mjera koje definiše Nacionalno koordinaciono tijelo.

One će, bez sumnje, kako je saopšteno iz Uprave policije, doprinijeti kvalitetnom nadzoru mora, rijeka, jezera, luka i priobalnog dijela, kroz praćenje ulaska svih plovila u naše teritorijalne vode, blagovremenu reakciju naših plovila prema sumnjivim kretanjima, kvalitetan rad na kontroli svih lica i plovnih sredstava u našim lukama, blagovremu reakciju u slučajevima traganja i spašavanja na moru i slično.

Zajednički tim je na osnovu Sporazumu o međusobnoj saradnji i Poslovnika o radu realizovao, osim redovnih i prioritetnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, veliki broj zajedničkih aktivnosti u proteklom periodu, naročito u vremenu trajanja epidemije Covid 19.

Poštujući mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, zajedničke aktivnosti su realizovane sa visokim stepenom profesionalnosti pa je uz blagovremenu reakciju pri realizaciji konkretnih radnji ostvaren rezultat održavanja povoljnog stepena sigurnosti i bezbjednosti na moru u okviru pomorske plovidbe i zaštite mora.

Ostvarena saradnja kroz zajednički nadzor mora, jezera i rijeka je u velikoj mjeri pomogla graničnoj policiji u slučajevima sprječavanja pokušaja nezakonitih radnji, prvenstveno kroz korišćenje postojećih osmatračkih sistema Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Mornarice Vojske Crne Gore:

„Aktivnostima lučkih kapetanija i inspekcija sigurnosti i bezbjednosti na moru, koje su sprovođene u saradnji sa službenicima Sektora granične policije ostvaren je značajan broj kontrola na moru čiji je cilj, pored utvrđivanja poštovanja Zakona o graničnoj kontroli i utvrđivanje poštovanja propisa iz oblasti pomorske i unutrašnje plovidbe, čime je dat značajan doprinos većem stepenu poštovanja navedenih propisa“, kaže se u saopštenju.

Primjena Sporazuma doprinijela i sprovođenju Nacionalnog plana traganja i spašavanja na moru i hitnog reagovanja u slučaju zagađenja sa plovnih objekata, što se ogleda u uspješno realizovanim akcijama, koje su za rezultat imale spašavanje ljudskih života i imovine na moru, te sprječavanje zagađenja mora sa plovnih objekata.

7 Komentari

 1. “Granična policija, Mornarica i UPS nadziraće obalu, rijeke i luke tokom sezone”
  A ja sam mislio da su oni plaćeni samo da nose uniforme i igraju trešetu i briškulu!

 2. Razumijem se u fotografisanje i uzeo sam u obzir približavanje teleobjektiva.
  Ali, kao Novljanin poznajem “folklorni običaj” brze i pristaništu bliske plovidbe.
  To se posebno može vidjeti u jeku sezone kada se turistički brodići utrkuju koji
  će prije stići od Žanjica do pristaništa i iskrcati putnike, pa onda dalje do Igala
  i opet nazad na vez. Svi oni znaju za propise smanjivanja brzine plovila ispred
  luke i u luci, te držanja odstojanja od pristaništa pri uplovljivanju-isplovljivanju.
  Najluđa stvar je kada se plovidbeni put ukršta a nikome ne pada na pamet da
  barem malo popusti i propusti onoga ko ima prednost.
  “BRDSKA TRKA PODI OKO MULA”
  Lučka kapetanija bi to mogla i morala da vidi, ali je teško uhvatiti se u
  koštac sa neandertalskim genima, a za to je potrebno imati “onu stvar”…

 3. Gledam fotografiju….
  Zari za Policiju ne važi propis da se ne smije uplovljavati-isplovljavati
  blizu pristaništa? Što veće plovilo, to mora praviti veći luk u plovidbi pri
  isplovljavanju-uplovljavanju.
  Jednom sam imao sudar na samom vrhu pristaništa pa sam to dobto upamtio!

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code