HERCEG NOVI DOMAĆIN ”STATUS-u”

HERCEG NOVI DOMAĆIN ”STATUS-u”

161
0
Podijeli

herceg novi trgOpština Herceg Novi domaćin je drugog sastanka učesnika na projektu STATUS („Strateška teritorijalna agenda i urbani sistemi”).
Projekat u kome učestvuje 21 partner iz 11 zemalja odobrila je Evropska Komisije u sklopu Transnacionalnog Programa saradnje za zemlje Jugoistočne Evrope. Projekat je usmjeren ka razvijanju startegija i načina upravljanja prostornim razvojem u skladu sa direktivama EU i načelima održivog razvoja. Gradovi partneri obrađuju svoje specifične probleme, definišu održiva rješenja i nalaze na pogodnije načine za njihovu realizaciju, uz pomoć partnera-eksperata koji su pridruženi ovom Projektu, a dolaze iz međunarodnih profesionalnih organizacija kao što su: “ISOCARP ” (Holandija), “RUR” (Rumunska asocijacija urbanih planera), “MDRT “(Ministarstvo za regionalni razvoj i turizam iz Rumunije), “IFHP”(Međunarodna asocijacija za stanovanje i planiranje), “GCIF ” (Kanada). Herceg Novi, kao partner učesnik u ovim Projektu, obrađuje problematiku razvoja turizma i to njegovih prostornih aspekata i razvoja infrastrukture, kao podrške održivom razvoju turizma. Turizam se sagledava u kontekstu ukupnih potencijala opštine, specifičnih karakteristika i prirodnog i kulturnog nasljeđa. Cilj projekta je reafirmacija značaja turizma za razvoj opštine i da se, do sada nedovoljno prisutni ili skriveni potencijali, aktiviraju. Posebno će biti obrađena problematika uticaja kulture na razvoj turizma i tzv. “brendiranja imidža grada”.
Platforma za rad na ovom Projektu, proizilazi iz zajedničkih osnova pokretača Projekta i učesnika gradova – partnera u okviru koje je Herceg Novi dao poseban doprinos svojom spcifičnom temom i izborom pitanja koja će biti obrađivana. Zajednička platforma i pojedinačni doprinosi gradova-partnera se ovom prilikom na sastanku u Herceg Novom analiziraju i provjeravaju, kako bi se obezbjedila koherentnost Projekta, sinergija i integracija pojedinačnih rezultata.
Projekat traje dvije godine, do kraja 2014. godine, a njegova vrijednost je 1.874.105,00 eura.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code