Herceg Novi u 14. vijeku: Raspisan tender za 174 hiljade eura vrijednu...

Herceg Novi u 14. vijeku: Raspisan tender za 174 hiljade eura vrijednu digitalnu opremu na Kanli Kuli

14
Podijeli

Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak Javne nabavke za izradu inovativnih digitalnih sadržaja i nabavke opreme za tvrđavu Kanli kula. Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 174.650,00 eura. Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, objavljeno je na sajtu Opštine.

Rok izvršenja ugovora je 5 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora sa odabranim ponuđačem.

Picerija i restoran

Ponude se predaju u Građanskom birou Opštine, radnim danima od 8 do 14 časova, zaključno sa 25. julom do 09 časova. Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od  ovlašćenog lica, održaće se 25. jula u 9:30 h, u prostorijama Opštine Herceg Novi, kancelarija br. 68, Trg MaršalaTita br 2.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

Koje novine donosi digitalizacija Kanli kuli?

U okviru tehničkih karakteristika poziva, navodi se 5 „cjelina“ kojima su precizirani budući sadržaji kule nakon digitalizacije. Između ostalog, biće snimljen dokumentarni film, nabavljeno 20 binokularnih transparentnih naočara sa prozirnim staklima i kontrolerom za „proširenu stvarnost“,  jedan samostojeći interaktivni LCD monitor 65’’ – ekran sa integrisanim Android sistemom, kamera min 720p performansi za snimanje i prikaz okoline u stvarnom vremenu, jedan Infopoint- multituch vanjski totem s ugrađenim PC računarom – 46” multitouch totem s ugrađenim PC računarom, grafička kartica i OS, vanjsko korištenje otporno na sve vremenske uslove  te audio vodič ( Android tableti- IR beaconi)- 25 Android tableta od 8 inča, 25 slušalica i drugo.

Snimanje dokumentarnog filma

Dokumentarni istorijski film prikazivaće život u Herceg Novom od osnivanja grada (ljude, navike, hranu, mjesta sastanaka u gradu). Posebni naglasak biće stavljen na život i privrednu ulogu na Trgu od Soli. Mora obuhvatiti najmanje sljedeće osnovne elemente: način odijevanja, modu – uzimajući u obzir podjele na društvene klase, karakteristike izgleda i govora, istorijske činjenice vezane za događaje koje film opisuje, fotografije, dizajn i izrada scenografija, muzika i kompozicije, narator – četiri jezika: crnogorskom, engleskom, ruskom i njemačkom, dizajn i izrada ili najam kostima, digitalna sinhronizacija. Trajanje filma je najmanje 6 minuta (min. 3 min video sadržaja, ostatak 3D animacije).

Sinopsis filma trebalo bi da izgleda ovako: Uvod – uvođenje gledalaca u Herceg Novi u 14. vijek, način življenja, okruženje. Uloga tvrđave u istoriji grada – upoznavanje s tvrđavom Kani kula i njenom ulogom u istoriji grada (zašto je izgrađena, koja je namjena), Herceg Stjepan – upoznavanje s istorijskom osobom, njegov doprinos gradu i Trg Soli – predstavljanje Trga Soli i njegove privredne uloge i na kraju Zaključak.

Šta donosi segment „proširene stvarnosti“?

Sadržaj proširene stvarnosti (AR) mora se voditi sinopsisom kroz maksimalno 5 tačaka.

Prva AR tačka – Izbor 4 jezika: maternji, engleski, ruski, njemački i informacije o tome šta će se dešavati u sljedeće 4 tačke, kao i kako je potrebno slijediti redosljed za najbolji doživljaj priče.

Druga AR tačka – max. trajanje 3 min. – AR naočare – Gradnja tvrđave, okruženje, treća AR tačka – max. trajanje 3 min. – AR naočare – Preuzimanje grada od strane Turaka i osvrt na njihovu vladavinu, kako je to uticalo na tvrđavu i grad, četvrta AR tačka – max. trajanje 3 min – AR naočare – Preuzimanje tvrđave od strane Mlečana i nova uloga tvrđave i peta AR tačka–max. trajanje 3 min. – AR naočare – Pozornica – prikaz događanja na pozornici danas.

Sadržaj Audio vodiča je baziran na sadržaju dokumentarnog filma i AR tačaka, podijeljen u minimalno 5 poglavlja i prilagođen formatu audio vodiča. Poglavlje 1 obuhvata gradnju tvrđave, okruženje, Poglavlje 2 – Prva bitka i uloga tvrđave u obrani, Poglavlje 3 – Preuzimanje grada od strane Turaka i osvrt na njihovu vladavinu, kako je to uticalo na tvrđavu i grad,

Poglavlje 4 – Preuzimanje tvrđave od strane Mlečana i nova uloga tvrđave

I Poglavlje 5 – Upoznavanje s istorijskom osobom Herceg Stjepanom, njegov doprinos gradu, nasljeđe, Poglavlje 6 – Predstaviti Trg Soli i njegovu ekonomsku ulogu, Poglavlje 7 – Pozornica – opis događanja na pozornici danas.

Ko može konkurisati?

Kako se dalje navodi u pozivu, isporučena informatička oprema mora biti nova i u fabričkom pakovanju, instalirana na terenu i funkcionalna, a njihovi sastavni djelovi ne smiju biti obnovljeni/reparirani. Sva oprema je naručena sa softverima, tako da može biti testiran njen rad na terenu.

Isporučilac ima obavezu po sve tri grupe instalirati opremu, obučiti najmanje 5 predstavnika naručioca za rad na opremi, te osigurati servis.

Neispravnu opremu isporučilac mora popraviti/zamijeniti u roku od 15 dana. Garantni rok na ponuđenu robu mora biti najmanje dvije godine i teče od trenutka prihvatanja robe, a rezervni djelovi moraju biti dostupni najmanje 5 godina.

Nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavci koju finansira Evropska unija, otvoren je za sve ponuđače – pravna lica koji su osnovani u državi članici Evropske unije, državi korisnici IPA programa ili državi članici Evropskog ekonomskog prostora, a koji se nalaze na listi http://www.eu-jrdp.org/wp-content/uploads/2016/08/Rules-on-Participation-in-ProcurementProcedures-and-Grants.pdf.

Ovaj postupak javne nabavke sprovodi se u sklopu IPA subvencioni ugovori pod nazivom “Subsidy contract Number 2017HR-BA-ME222“ i potpisanim Partnerskim sporazumom “Partnership Aragment for the Implementation of the Operation Contract”,  projekat iz programa Intereg IPA Crossborder Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-202, a koji finansira Evropska unija.

14 Komentari

 1. Ova uprava TO se što bi rekli mladi žestoko utripovala.
  Kakve virtualne animacije i vietualni prikazi i softverski….
  Toga se ne mogu osloboditi.
  Shvatite da turisti koje animiraste zimas iz Jagodine, Osečine i Zvornika interesuje krevet od 5-8 “evra” ,kako u mali frižider na zajedničkom hodniku da uguraju što više mesa koje su poneli u u o um putnim frižiderima.
  Manite se gluposti i dječijih igrica, igrajte se doma kao i prethodnih 35 godina, kad vam je bog(tata) dao.

  17
  8
 2. Potpuni promašaj. Greška u koracima. Sa jedne strane govori se o klizištu i vidljivim pukotinama, a sada se troše velika sredstva za tkz. digitalizaciju. Valjda na prvom mjestu treba da bude sanacija. A sada je izgleda “in” da se papagajski koristi termin “digitalizacija”. Nijesam siguran da mnogi uopšte znaju što je to. A one specijalne naočare će valjda služiti da se bolje vidi oburdavanje Kanli Kule.

  22
  4
 3. oće li bit obezbjeđen jezik za novljane da isprate ovo? s obzirom da nema jezika koji zbori čak 81 posto novljana. i čak 90% naših turista.

  osjećam se diskriminisano

  20
  13
 4. Na vrijeme ste se sjetili dok prodje tender i bude isporucena roba prodje sezona. A i bolje da ste kulu sanirali vidite poslednju sliku i rascjep

  22
  3

Ostavite komentar

*

code