IN MEMORIAM: PROFESORU GOJKU NENADIĆU

IN MEMORIAM: PROFESORU GOJKU NENADIĆU

367
0
Podijeli

gojkonenadicU Kumboru je 24.08.2013 godine preminuo Prof. Gojko M. Nenadić ( 89) dipl. inž. građ., redovni profesor na grupi predmeta Metalne konstrukcije. Rođen je u Kumboru (Boka Kotorska) 21.09.1924. godine. Decembra 1945. upisao se na Građevinski fakultet u Beogradu gdje je i diplomirao u prvoj polovini 1952. god. Po diplomiranju radio je u tvornici čeličnih konstrukcija “Đ. Đaković” u Slavonskom Brodu, GP “Pionir” Beograd, Komandi ratnog vazduhoplovstva u Zemunu i GP “Mostogradnja” Beograd.

Od 1961. god. radi kao honorarni asistent na Građevinskom fakultetu u Beogradu na grupi predmeta iz čelika, da bi 1965. god. bio izabran za asistenta na istom fakultetu. Za stručnog savijetnika za oblast čeličnih konstrukcija Instituta za građevinarstvo pri GF u Beogradu biran je 1977. god. Za redovnog profesora za oblast Metalnih konstrukcija izabran je 1978. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 1983. god. honorarno je angažovan kao redovni profesor na Građevinskom fakultetu u Podgorici a istovremeno drži predavanja iz predmeta Čelični mostovi na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Od 1992. god. je u stalnom radnom odnosu na Građevinskom fakultetu u Podgorici, sve do odlaska u penziju 1999. godine.
Impozantni stvaralački rad svrstava prof. Gojka Nenadića u inženjera – konstruktera sa najvećim brojem projektovanih i izvedenih objekata različite vrste i namjene i gotovo je nemoguće prikazati ga na samo nekoliko stranica. Ne samo da spada u sam vrh naših konstruktera, već se dokazao i kao vrstan i strastven vaspitač mladih generacija kako studenata tako i svojih saradnika. Visoka priznanja na javnim konkursima i veoma velik broj realizovanih objekata kvalifikuju ga kao vrhunskog stručnjaka u ovoj oblasti. Nenadić je bio člani brojnih stručnih organizacija i dobitnik značajnih priznanja. Bio je predsjednik Društva građevinskih konstruktera Srbije,Jugoslovensko društvo građevinskih konstruktera dodjelilo mu je Povelju za životno djelo u građevinskom konstrukterstvu 1998. godine.
Dobio je priznanje za najbolje stručno ostvarenje u oblasti građevinskog konstrukterstva za 2000. godinu za most preko Dunava u Novom Sadu – Varadinska duga, Oktobarsku nagradu grada Novog Sada za 2005. godinu za Glavni projekat mosta preko Dunava u Novom Sadu – Varadinska duga,kao i nagrada za životno djelo Inženjerske Komore Srbije, Beograd 2010.
Prije nekoliko godina bio je predložen i za Oktobarsku nagradu Herceg Novog, ali je inicijativa odbijena.

Picerija i restoran

 

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code