INSPEKCIJA U JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJA JOSIP BEPO BENKOVIĆ:...

INSPEKCIJA U JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJA JOSIP BEPO BENKOVIĆ: SVE PONOVO!

228
0
Podijeli

galerija jbbDa je imenovanje nove uprave u JU “Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković” mimo Zakona o kulturi, potvrdila je inspekcija Ministarstva kulture. Kontrola dokumentacije obavljena je 10. juna, na poziv Radmile Ćapin, dosadašnje v.d. direktorke ove ustanove. Usklađenost osnivačkih akata nije obavljena sa zakonom, pa je Opštini Herceg Novi, kao osnivaču, naloženo njihovo ispravljanje. Imenovanje organa upravljanja od 23. aprila ove godine, na sjednici SO Herceg Novi, kao i rješenje o obrazovanju Savjeta ove JU koje je objavljeno u Službenom listu 30. aprila, po nalazu inspekcije, je problematično. Jer, čl. 43 stavom 3. Zakona o kulturi, propisano je da se za člana Savjeta ustanove, čiji je osnivač Opština, osim člana, predstavnika zaposlenih, imenuje stvaralac ili stručnjak iz oblasti koja je značajna za razvoj kulture. U ovom slučaju to nije ispoštovano. Jer, od 5 članova Savjeta samo 2 ispunjavaju taj uslov.
Zato je inspekcija Ministarstva kulture naložila Opštini da donese Izmjene i dopune Rješenja o obrazovanju Savjeta, sa podacima iz radne biografije članova koji dokazuju da je imenovani član Savjeta afirmisani stručnjak iz oblasti od značaja za razvoj kulture, a u skladu sa članom 43 Zakona o kulturi, ili da imenuje novi Savjet u skladu sa odredbama Zakona o kulturi.
U izvještaju inspekcije Ministarstva kulture jasno se navodi i da izbor v.d. direktorke Nataše Tatalović nije zakonit.
– Odluka o izboru v.d. direktora ustanove od 15. maja tekuće godine, koju je donio Savjet na sjednici održanoj 14. maja nije u skladu sa odredbama čl. 24 i 43 Zakona o kulturi, jer nije donijet Statut, niti je raspisan javni konkurs. Donosi je organ za koji nije sigurno da ispunjava zakonom propisane uslove – navodi se u izvještaju.
To znači da Savjet JU “Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Bneković” mora poništiti Odluku o izboru v.d. direktora i usvojiti Statut. Tek tada stvaraju se uslovi za raspisivanje Konkursa i imenovanje direktora ustanove. To je dopisom potvrdila generalna direktorka za kulturnu baštinu Ministarstva kulture Crne Gore, Lidija Ljesar. Sve dok se te greške ne isprave na mjestu v.d. direktorke ove Javne ustanove, ostaje Radmila Ćapin.
Inspkecija je naložila i da se upis JU “Gradski Muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković” u registar Privrednog suda obavi nakon donošenja Statuta i dobijanja saglasnosti SO, kao osnivača. Tek tada, ova reorganizovana ustanova, stiče svojstvo pravnog lica.
Podsjetimo da je oko njenog naziva takođe moralo prethodno da interveniše Ministarstvo kulture, jer je izbacivanjem imena revolucionara i antifašiste Josipa Bepa Benkovića iz naziva JU, bio povrijeđen Zakon o spomen obilježjima.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code