Javna rasprava o Nacrtu PUP-a opštine Herceg Novi od 27. aprila do...

Javna rasprava o Nacrtu PUP-a opštine Herceg Novi od 27. aprila do 28. maja

2
Podijeli

Nacrt Prostorno urbanističkog plana opštine Herceg Novi sa Izvještajem o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za ovaj planski dokument je na javnoj raspravi, koja će trajati od 27. aprila do 28. maja 2018. godine, obavještavaju iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju i pozivaju sve zainteresovane građane i pravna lica da se aktivno uključe u postupak izrade i donošenja ovog Plana.

Tokom javne rasprave uvid u dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana od 9:00 do 11:00 sati u zgradi Opštine Herceg NoviMala sala. Takođe, Nacrt Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi sa Izvještajem o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu objavljen je i na sajtu Opštine Herceg Novi .

Picerija i restoran

Tokom javnog uvida građani i pravna lica moći će dostavljati pismene primjedbe, sugestije i mišljenja, isključivo preko Građanskog biroa ili preko svojih Mjesnih zajednica, na teritoriji Opštine Herceg Novi.

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi zajedno sa Obrađivačem Plana i Izvještaja prezentovaće ove dokumente zboru zainteresovanih građana i javnosti 3. maja u 17 časova u prostorijama Mjesne zajednice  Luštica i na centralnoj javnoj rasporavi, koja će biti održana u Dvorani Park 4. Maja u 17 časova.

Svi zainteresovani građani i pravna lica predloge i sugestije mogu dostaviti ovom Sekretarijatu do 28. maja, isključivo preko Građanskog biroa ili na e-mail adresu: urbanist_dragica@hercegnovi.me .

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code