Početna Društvo Javni poziv za predlaganje članova/ica Prvostepene komisije za usmjeravanje djece sa posebnim...

Javni poziv za predlaganje članova/ica Prvostepene komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama Opštine Herceg Novi

0

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi objavljuje Javni poziv za predlaganje članova/ica Prvostepene komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama Opštine Herceg Novi.

Sve ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zdrastva i socijalne i dječje zaštite sa sjedištem u Herceg Novom pozvani su da predlože kandidate za članove/ice ove Prvostepene komisije. Za članove se predlažu pedijatar, pedagog, psiholog, socijalni radnik i defektolog, navedeno je u javnom pozivu.

Zadatak Komisije je da sprovede postupak usmjeravanja-postupak kojim se na osnovu stručnog mišljenja Komisije donosi program vaspitanja i obrazovanja u koji se djete usmjerava, određuje obim i način izvođenja dodatne i druge stručne pomoći za školu, odnosno resursni centar u koji će djete biti uključeno, imajući u vidu očuvane sposobnosti, vrstu i stepen smetnje u razvoju (posebne obrazovne potrebe), sa naglaskom na proces u kome se stiču i usvajaju vještine i znanja potrebna za svakodnevni život, prepreke i otežavajuće faktore sredine.

Predloženi kandidati treba da posjeduju stručnost u radu, pozvavanje odnosno iskustvo u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, sa akcentom na dosadašnje radno angažovanje po istom.

Na osnovu prispjelih prijava biće izvršen izbor kandidata iz oblasti zdrastvene djelatnosti (pedijatar) i socijalne i dječje zaštite (socijalni radnik/ca) i isti će biti imenovani u Komisiju.Nakon izbora kandidata za pedagoga, psihologa i defektologa prije imenovanja istih u Komisiju biće pribavljena saglasnost Ministarstva prosvjete.

Rok za podnošenje prijava je 10. septembar 2020. godine.

Prijavu možete podnijeti poštom na adresu Opština Herceg Novi-Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, Trg Maršala Tita broj 2, neposredno predajom na šalteru Građanskog biroa Opštine Herceg Novi ili mejlom na adresu: obrazovanje.orlandic@hercegnovi.me

Prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata kojeg predlaže institucija, opis dosadašnjih aktivnosti u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, poslove koje kandidat obavlja u instituciji i kontakt telefon.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje od 8 do 11 časova ili pozivom na broj telefona 031 321052.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code