Početna Politika Kako da NVO učestvuju u radu lokalnog parlamenta

Kako da NVO učestvuju u radu lokalnog parlamenta

1

Nevladine organizacije sa sjedištem u Herceg Novom imaju mogućnost da kroz “institut slobodne stolice” učestvuju u radu na sljedećoj IX redovnoj sjednici lokalnog parlamenta zakazanoj za 25. april. Predložen je obiman dnevni red sa čak 41-om tačkom.

Stoga Skupština opštine upućuje poziv NVO-ima sa sjedištem u Herceg Novom, da podnesu prijave za učešće u radu sjednice, koje je potrebno dostaviti predsjedniku Skupštine, dr Milošu Bigoviću najkasnije 7 dana prije sjednice.

To je moguće učiniti posredstvom Službe Skupštine ili elektronskim putem na e-mail skupstina@hercegnovi.me, sa navedenim tačkama dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Uz prijavu za učešće NVO mora da dostavi dokaze o ispunjavanju uslova i to: da je registrovana najmanje godinu, ima sjedište na području opštine, da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, učestvovala sa konkretnim prijedlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini, da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Predstavnicima nevladinih organizacija koji budu određeni da učestvuju u radu sjednice, biće dostavljen poziv sa materijalom za tačku dnevnoga reda po kojoj učestvuju, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Ostale informacije dostupne su na sajtu Opštine.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code