Početna Društvo Ko će održavati deponiju Tisove grede ?

Ko će održavati deponiju Tisove grede ?

0

Hercegnovsko preduzeće Čistoća raspisalo je tender za održavanje privremenog skladišta komunalnog otpada Tisove grede, za što je tenderom opredijeljeno 40 hiljada eura.

Radovi, kako je precizirano tenderskom dokumentacijom, obuhvataju saniranje otpada pristiglog od zaključivanja ugovora do iskorišćenih novčanih sredstava, odnosno do 31.01.2022.godine, svakodnevni (redovni) i uredni radovi na prijemu otpada, prenošenje otpada na lokaciju skladištenja radi razastiranja i sabijanja. Ztaim, prekrivanje razasutog komunalnog sa inertnim materijalom u razmjeri prema propisima koji regulišu tu oblast.

Osim toga, neophodno je i obezbjeđenje skladištenja i tretiranje animalnog otpada u skladu sa rješenjem Sekretarijata za komunalne djelatnosti od 19.03.2018.godine o privremenom načinu zbrinjavanja animalnog otpada.

Izvođač se takođe obavezuje da će obavljati iskop i dovoz potrebnog inertnog materijala radi saniranja komunalnog i zelenog otpada. Procijenjena količina je u rasponu od 2.500m3 do 3.500m3 u skladu sa potrebama i dogovorenom dinamikom.

Rok izvršenja ugovora je svakodnevno do izvršenja iznosa iz ugovora, odnosno do 31.01.2022.godine.

Zasipanje deponije na Tisovim gredama trenutno obavlja Privredno društvo Ivović iz Herceg Novog.

Prema riječima direktora Čistoće, Vasilija Seferovića, na Tisovim gredama dnevno se deponuje između 50 do 60 tona otpada.

Podsjetićemo da je prije skoro godinu na pomenutoj deponiji nekoliko puta bilo većih zapaljenja zbog čega su mještani sela Ubli negodovali i blokirali dovoz smeća na nekoliko dana. Tada je preduzeće Čistoća, koje rukovodi deponijom, otpad moralo da odvozi na barsku Možuru, što je bio ogroman mjesečni izdatak za firmu. Sa Ubljanima je kasnije postignut dogovor, koji se za sada, uglavnom poštuje.

Dugoročno rješenje za odlaganje komunalnog otpada iz Herceg Novog je izgradnja deponije Duboki do, za što su ranije bila obezbijeđena i keditna sredstva Svjetske banke.

Bivše Ministarstvo održivog razvoja i turizma je poništilo sopstvenu dozvolu za sanitarnu deponiju, a više od šest godina odbija da obezbijedi novu. Tačnije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 28. septembra prošle godine donijelo rješenje kojim odbija zahtjev Opštine za izdavanje građevinske dozvole, obrazlažući da je „istekla važnost ekološke saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine, te da nije urađena lokalna studija lokacije za sanitarnu deponiju“.

Lokalna uprave je uložila tužbu Upravnom sudu na ovo rješenje navodeći da je odbijajuće rješenje stiglo kada se u Agenciji za zaštitu životne sredine nalazio urađeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Opština Herceg Novi podnijela je zahtjev za davanje saglasnosti na inovirani Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat sanitarne deponije “Duboki do”.

„U odnosu na prvobitni elaborat iz 2013, u ovom je u većem obimu opisan inženjersko-geološki i hidrogeološki sklop, uz sprovedena nova hidrogeološka ispitivanja radi uspostavljanja dobrih parametara o poznavanju tokova podzemnih voda. To je bila i osnovna prepreka u dobijanju građevinske dozvole, u minulom periodu“, navodi se u elaboratu.

U rezimeu elaborata, između ostalog, se ističe da će deponija Duboki do biti namijenjena za deponovanje komunalnog otpada samo sa područja opštine Herceg Novi i ne može se koristiti kao regionalna za više opština.

Postojeće odlagalište, smetlište Tisove grede, biće stavljeno van funkcije, što bi trebalo da se desi krajem januara naredne godine.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code