KO NAPUŠTA OPŠTINSKU STOLICU U NOVOM NAKNADA OD 12 BRUTO ZARADA

KO NAPUŠTA OPŠTINSKU STOLICU U NOVOM NAKNADA OD 12 BRUTO ZARADA

0
Podijeli

Zaposlenim službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi Herceg Novog koji sporazumno žele da raskinu radni odnos, pripada naknada u visini 12 bruto zarada zaposlenog – odluka je koju je donio v.d. predsjednik Opštine, Milan Vajagić.

Njima po ovoj odluci pripada i fiksni iznos naknade od 4.000 eura, izuzev zaposlenima koji do 1. januara 2016, godine mogu ostvariti pravo na penziju, po bilo kom osnovu iz Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Naknada takođe pripada i onima na čije se radno mjesto, po prestanku njihovog radnog odnosa, neće zaposliti službenik ili nemještenik.
Zaposleni koji dobrovoljno odlaze u penziju, a to pravo mogu ostvariti i po jednom Zakonu o penzijsko invalidskom osiguranju, primaju nadoknadu od 8 bruto zarada ako im do ostvarivanja prava na nju nedostaju 3 godine, ako je to 7 godina onda nadoknada iznosi 10 bruto zarada, a preko 7 godina nadoknada je 12 bruto zarada.
Prema posljednjim podacima zaposlenih u organima lokalne samouprave Herceg Novog ima 230, sa Vatrogasnom jedinicom.
Od 20. maja do 12. jula za potrebe opštinske administracije u Herceg Novom, kao i za potrebe onih preduzeća koja su pod njenom ingirencijom raspisano je nekoliko konkursa za 29 radnih mjesta. Samo u jednom danu, 21. juna raspisan je konkurs za 16 lica.
Racionalizacija broja zaposlenih definisana je u Vladinom planu unutrašnje reorganizacije javnog sektora usvojenom krajem prošle godine. Prema tom dokumentu u ovoj godini od 10.508 radnika, koliko je zaposleno u lokalnim samoupravama, treba otpustiti 500.
Racionalizacija broja zaposlenih u lokalnim samoupravama treba da se obavi u dvije faze. Prva faza je planirana do kraja ove godine, a druga do kraja 2016. godine. Broj radnika u obje faze treba da bude smanjen za oko pet odsto ili ukupno 1.024. Procijenjeno je da će lokalne samouprave nakon ukupno predviđenog smanjenja radnika imati uštede od 9,3 miliona eura godišnje.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code