Koncesija za brodogradilišnu luku na 30 godina, uz minimalna ulaganja od 20...

Koncesija za brodogradilišnu luku na 30 godina, uz minimalna ulaganja od 20 miliona eura

6
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_objekti_brodogradiliste_rjPredlog koncesionog akta za dodjelu koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području Bijele dobio je juče “zeleno svjestlo” Vlade. Tim dokumentom, na 77 strana, treba da bude osigurana adaptacija, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje brodogradilišne luke za obavljanje poslova savremene međunarodne luke. Naglasak je izgradnja i opravka jahti i megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca, ali i zadržavanje postojeće djelatnosti remonta i popravke svih vrsta brodova i drugih plovnih i plutajućih objekata u naredne tri godine.
Ugovor o koncesiji treba da bude zaključen sa ponuđačem koji posjeduje relevantno iskustvo u ovim poslovima koji će organizovati administraciju i rukovođenje operacijama u luci saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, predviđeno je pored ostalog koncesionim aktom.
brodogradilisna luka koncesija skicaDodaje se i da su ciljevi koncesije da se primjenom preventivnih i korektivnih mjera spriječe ili otkolone posljedice akcidenta koji može dovesti do zagađenja životne sredine i uvođenje međunarodnih standarde u oblasti zaštite životne sredine.
Koncesiono područje obuhvata prostor u ograđenenom krugu brodogradilišne luke sa operativnom obalom i gatovima, ukupne površine 108 hiljada kvadrata. Neophodno je da koncesionar investira ne manje od 20 miliona eura, za period od tri godine od stupanja na snagu ugovora o koncesiji. Koncesija se daje na rok od 30 godina.
Ponuđač je obavezan da dostavi poslovnu strategiju, biznis plan, sa procjenom finansijske i tehničke izvodljivosti izgradnje infrastrukture i suprastrukture po BOT sistemu.
Ponudu na tenderu može podnijeti učesnik, ako ispunjava određene uslove, među kojima su da je ukupan prihod po posljednjem revizorskom izvještaju bio ne manji od 25 miliona eura na godišnjem nivou u posljednje tri poslovne godine, koje su predhodile javnom pozivu. Potrebno je da ponuđač posjeduje najmanje pet godina neprekidnog dokazanog iskustva u poslovima osnovne djelatnosti -izgradnje i opravke jahti i megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca.
Godišnja fiksna naknada za korišćenje koncesionog područja se određuje na iznos od 123,3 hiljada eura, čija će se visina nakon 31. decembra 2025. godine razmotriti.
Za izmirenje koncesione naknade koncesionar je dužan da obezbijedi garanciju za plaćanje.

Šta sa gritom?

Picerija i restoran

images_slike_dogadjaji_2014_razno_brodogradiliste_grit_291214Brodogradilište Bijela je osnovano 1927. godine i najveće je brodogradilište u južnom djelu Jadranskog mora. Zauzima ukupnu površinu od 12 ha i sastoji se od 2 gata (500 i 175 m dužine) i 2 plutajuća pristaništa (d/š 259/45 mi 184/27 m). Brodogradilište je opremljeno za popravku i renoviranje brodova i drugih plovnih i plutajućih objekata, svih vrsta i namjena, do 120.000 DWT. Dugogodišnja djelatnost uklanjanja stare farbe, premaza i ruzine sa brodske oplate procesom pjeskarenja rđe kao i nanošenja novih premaza i farbe produkovala je i zagađenje životne sredine. Stvaran je tzv. grit , otpadni materijal nastao u procesu pjeskarenja brodske oplate.
Odlagalište grita je smješteno u djelu brodogradilišta koje je sasvim uz obalu. Jedan dio grita je upakovan u plastične vreće u blizini obale, dok je preostala količina smještena nekoliko desetina metara dalje od obale unutar dvorišta brodogradilišta. Grit koji je upakovan u plastične vreće je planiran za izvoz, u skladu sa Bazel Konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. Međutim, na deponiji uz obalu se još uvijek nalazi ogromna količina razbacanog grita koji je pomiješan sa drugim metalima i plastičnim otpadom. Dio tog grita se nalazi u obalskim vodama.
Kako se navodi u koncesionom aktu, izrada glavnog projekta remedijacije je u toku. Glavnim projektom predvidjena je sanacija registrovanog najznačajnijeg zagajdjenja u brodogradilištu tj. ulkanjanje starog grita kao i remedijacija zemljišta oko jugoistočnog gata.
Kroz projekat IWMPC koji implementira Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Svjetskom bankom planirane su mjere remedijacije idetifikovanog najznačajnijeg zagađenja koje generalno obuhvataju: remedijaciju kontaminiranog zemljišta sjeverno i južno od istočnog gat-a, koja uključuje iskopavanje i tretman zagadjenog zemljišta i grita i tretman na lokaciji i zbrinjavanje identifikovanih količina grita kroz izvoz i upotrebu na lokaciji 20.
Navedene mjere remedijacije kroz projekat IWMCP će se sprovoditi samo na ograničenom dijelu brodogradilišta. To znači da će određeno zagađenje (koje se sanacionim ciljevima smatra prihvatljivim) ostati i nakon sprovođenja mjera remedijacije.

6 Komentari

  1. Zatvorite ga vec jednom ionako je sve pokradeno i od njega ima koristi 5-6 porodica u kooperaciji i par rukovodioca u JBB.Gdje u svijetu ima da covijek ne dolazi 10 g na posao a prima platu to moze samo u ..demokratijama..tipa CG

  2. Vazno je da ce 180 ljudi da radi za 190 eura dok oni ne nadju kome da rasprodaju opremu I dokove a cini mi se da su I obecane otpremnine na dugackom stapu ako ih uopste I bude posto se rocista o potrazivanjima stalno odlazu ne lipsi magarce do zelene trave bit ce opet okupljana pred kapijom

Ostavite komentar

*

code