Koncesija za pilotažu u luci Kotor i zalivu, minimalno 150 hiljada eura...

Koncesija za pilotažu u luci Kotor i zalivu, minimalno 150 hiljada eura godišnje

0
Podijeli

Vlada Crne Gore usvojila je akt za dodjelu koncesije za pružanje lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu, od spoljne ili unutrašnje pilotske stanice na ulazu u Bokokotorski zaliv do luke Kotor ili do sidrišta koje je preporučila Lučka kapetanija Kotor, i obratno. Akt je u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, Zakona o lukama i Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Koncesijom nije obuhvaćena niti jedna druga luka, ili sidrište, osim luke Kotor i sidrišta koje je za potrebe luke Kotor preporučila Lučka kapetanija Kotor.

Picerija i restoran

Dodijeljenom koncesijom se osigurava bezbjedna plovidba u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu, obavljanje lučke pilotaže saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima. Cilj je i da se primjenom preventivnih i korektivnih mjera spriječe ili otklone posljedice pomorske nezgode nastale greškom u radu koncesionara, a koja može prouzrokovati ugrožavanje ljudskih života i zagađenje životne sredine sa plovila tokom obavljanja lučke usluge.

Lučka pilotaža predstvlja davanje stručnih savjeta pomorskog pilota zapovjedniku plovnog objekta za vođenje i sigurnu plovidbu od spoljne ili unutrašnje pilotske stanice na ulazu u Bokokotorski zaliv do luke Kotor ili do akvatorijuma koji luka Kotor koristi za potrebe sidrišta. Lučka kapetanija Kotor preporučuje: Sidrište br. 1 (ispred Pomorskog fakulteta Kotor); Sidrište br. 2 (Uvala Kamenarović) i Sidrište br.3 (Uvala Orahovac), i obratno.

– Koncesija se daje na rok od 5 godina. Na osnovu podataka kojima raspolaže Lučka uprava o ukupnom broju brodova kojima je pružena usluga lučke pilotaže u Bokokotorskom zalivu i luci Kotor u 2016.godini, kao i ostvarenog prihoda , u Vladi smatraju da je najmanji predloženi iznos godišnje fiksne nadoknade 150.000 eura, za korišćenje prava na koncesionu djelatnost lučku uslugu – lučka pilotaža adekvatan i finansijski opravda – kaže se u dokumentu.

Pravno lice koje želi da se bavi poslovima pilotaže mora da ispuni uslove i dobije odobrenje Ministarstva.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code