Konkurišite za dekorisanje barki za “Bokeljsku noć”

Konkurišite za dekorisanje barki za “Bokeljsku noć”

0
Podijeli

Organizacioni odbor manifestacije “Bokeljska noć 2017” raspisao je konkurs na kojem poziva organizacije i pojedince da dostave ponude, odnosno vizuelna rješenja sa nazivom kreacije i podacima o autoru, sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih plovila na ovoj tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi, koja će se održati 19. avgusta.

Kandidati su u obavezi da  uplate naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5 eura na žiro račun Kulturnog centra “Nikola Đurković”, broj 510-8571-32 kod CKB banke, prilože dva primjerka skice kreacije (A4 format) uz propratni tekst, odnosno opis kreacije i usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom.

Picerija i restoran

Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cjelina: da predstavlja kulturno naslijeđe, da se odnosi na određeni geografski pojam, da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja.

Kreacija takođe mora da zadovoljava osnovne estetske kriterijume, a dekorisano olovilo mora biti minimum 4m dužine. Broj plovila koji učestvuju u konvoju je ograničen na 40.

Ponude koje prihvati stručna Komisija, organizator finansira sredstvima u visini od 300 eura po jednom plovilu. Od tog iznosa učesnici će 40% iznosa dobiti odmah nakon završetka konkursa, a presotalih 60% nakon održavanja manifestacije, ukoliko  plovilo zadovolji sve kriterijume stručne Komisije.

Najkreativnije učesnike, kao i svake godine, očekuju brojne novčane nagrade za koje su opredjeljena značajna sredstva.

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade (učešće na konkursu), nazivom i vizuelnim rješenjem kreacije, te tačnim lokalitetom uređenja plovila zainteresovani podnose do 31. jula, u zatvorenoj koverti, sa naznakom – Prijava na konkurs za Bokeljsku noć, na adresu: JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, Obala b.b.

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefone:  032/304-140 i 069/345-660 ili na e-mail:bokeljska.noc@outlook.com.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code