Legalizaciju bespravno izgrađenih objekata traži 230 vlasnika u Novom

Legalizaciju bespravno izgrađenih objekata traži 230 vlasnika u Novom

24
Podijeli

Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u Herceg Novom dobio je saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata. Do sada je Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi podnijeto 230 zahtjeva za legalizaciju bespravno podignutih objekata, kazali su Radiju Jadran iz ovog Sekretarijata.

Nacrt precizira način plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i naći će se na dnevnom redu sjednice Skupštine opštine Herceg Novi 5. aprila.

Picerija i restoran

Građani će moći da plaćaju naknadu jednokratno ili na rate. Velikom olakšicom u Sekretarijatu smatraju činjenicu da je za vlasnike neformalnih objekata za osnovno stanovanje data mogućnost plaćanja na rate do 20 godina.

Uz podneseni zahtjev, građani treba da podnesu i elaborat premjera izvedenog stanja objekta, koji je uradila licencirana geodetska organizacija, a ovjerava ga Katastar, kao i dokaz o zabilježbi postojanja objekta, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije. Rok važenja elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenih objekata je šest mjeseci.

Krajnji datum za podošenje zahtjeva za legalizaciju objekta je 15. jul 2018. godine. Rok je prekluzivan, odnosno ukoliko do tada vlasnici ne podnesu zahtjev, gube pravo na legalizaciju i u  skladu sa Zakonom moraće da plaćaju naknadu za korišćenje prostora do uklanjanja objekta.

Cijena naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u Opštini Herceg Novi formirana je na osnovu zona koje su identične zonama iz Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

U prvoj zoni cijena naknade iznosi 150 eura, u drugoj 120, trećoj 90, četvrtoj 70, petoj 50 i šestoj zoni 30 eura po kvadratu. Vlasnicima neformalnih objekata za osnovno stanovanje data je mogućnost plaćanja na rate do 20 godina.

Pogledajte kojoj zoni pripadate

Mnogi vlasnici objekata nijesu sigurni kojoj zoni pripadaju, pa su tražili pojašnjenja, koja smo dobili iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju. Evo, kako je opština Herceg Novi prostorno podijeljena.

Prva zona

Obuhvata građevinsko zemljište uz more, koje je sa kopnene strane definisano linijom koja polazi od skretanja za naselje Njivice, gornjom granicom koja nastavlja njivičkim putem do Ul. S. Živojinovića, preko starog željezničkog mosta do Ul. Sava Ilića, uključujući kompleks Vile”Galeb” i Instituta, nastavlja Ul. Sava Ilića i Njegoševom, obuhvatajujći sve urbanističke parcele koje izlaze na ove ulice.

U Herceg Novom obuhvata urbanistički projekat Zapadnog podgrađa, s tim što je granica Stepenište Jova Dabovića, koje izlazi na Ul. X Hercegovačke do AD “Mješovito”, odakle nastavlja Ul. Sima Matavulja, izlazi na Ul. Bokeške brigade. Nastavlja tom ulicom do stepeništa sa istočne strane Kanli kule, obuhvata Urbanistički projekat Stari grad. Sa Karače se spušta stepeništem Luke Matkovića, izlazi na Ul. Save Kovačevića i nastavlja do Ul. Braće Grakalić, Braće Pedišića, do kratke ulice koja u Meljinama izlazi na magistralni put i obuhvata svo građevinsko zemljište ispod magistralnog puta u ovoj Mjesnoj zajednici, (izuzev parcela 315, 316/1, 316/2, 317, 318 KO Podi) i Zelenici do skretanja za Kumbor. Obuhvata kompleks Zmijice u zahvatu prema GUP-u.

U Kumboru obuhvata kompleks bivšeg garnizona Kumbor. Na Luštici obuhvata pojas Prostornog plana morskog dobra uključujući planske dokumente “Velji kam”, “Monteruso”, “Lustreca 2”.

Na potezu Žanjic-Mirište-Arza i od uvale Veslo do rta Kočišta zahvat se proširuje još 200 metara u kopno. Takođe, obuhvata i ostrvo Lastavica (“Mamula”).

Druga zona

Obuhvata područje iznad prve zone, ali je gornja granica definisana linijom koja polazi od državne granice na rtu Kobila uz morsku obalu u širini od 200 m, ide ispod gornjeg njivičkog puta, obuhvata naselje Njivice, obuhvata Solila stari i novi DUP, nastavlja jadranskom magistralom u Igalu, Herceg Novom, Meljinama, Zelenici do ulaska u tunel i obuhvata urbanističke parcele koje izlaze na magistralu.

U Zelenici obuhvata kompleks kragujevčkog odmarališta, Bateriju (neizgrađeni dio) i komplekse PKB-a. Granica zone nastavlja magistralom prema Kumboru, ukljujučujući sve urbanističke parcele koje izlaze na nju do kompleksa Zmijice, opasuje taj kompleks u pojasu širine 100 m. Od skretanja za donji put u Kumboru obuhvata sve urbanističke parcele koje izlaze na njega do kapije garnizona, zatim nastavlja zapadnom granicom kompleksa “Brežine-Ubojno”, zahvata kompleks “Amatist “i nastavlja magistralom do “Pršut” krivine, odakle se ulicom spušta do mora zahvatajući zonu turizma po GUP-u i DUP-u. Od tog mjesta nastavlja obalnim putem zahvatajući sve parcele, koje izlaze na njega kao i kompleks PKB-a u Baošićima i neizgrađene komplekse između magistrale i donjeg puta u Bijeloj sve do spajanja sa magistralom.

U Bijeloj zona obuhvata kompleks brodogradilišta proširen na sjever do puta koji vodi od Krivokapića kule do mora, zahvatajući sve urbanističke parcele koje izlaze na taj put sa istočne strane. U Kamenarima zona obuhvata prostor ispod magistrale, urbanističke parcele i komplekse uz magistralni pojas sa gornje strane do Veriga. Na Luštici zona obuhvata prostor ispod linije koja je udaljena 300 m od puta Zabrđe -Klinci-Radovanići do skretanja za uvalu Veslo.

Treća zona

Obuhvata područje iznad druge zone, počev od državne granice nastavlja gornjim Njivičkim putem do ukrštanja sa magistralom uključujujući sve urbanističke parcele koje na njega izlaze, kao i selo Žvinje. Zatim nastavlja do raskrsnice kod spomenika u Sutorini, zahvatajući sve urbanističke parcele koje izlaze na magistralu, ide rijekom Sutorinom do početka izmjena GUP-a iza cvjetnog centra. Od tog mjesta ide sporednim putem do glavnog puta za servisnu zonu, pa dalje tim putem do granice izmjena GUP-a u zoni “Šištet Bare” i dalje magistralom zahvatajući sve urbanističke parcele koje izlaze na nju i komplekse Prvoborca i PKB-a u Meljinama. Odatle ova zona obuhvata prostor iznad druge zone u širini 100 m, a u Zelenici prostor zahvata DUP “Zelenika Centar”.

Duž rivijere prostire se iznad druge zone do magistrale, obuhvatajući sve urbanističke parcele koje izlaze na magistralu sa donje strane i komplekse istočno od groblja u Đenovićima, Obzovica u Baošićima i preko puta Dječijeg doma u Bijeloj sa gornje strane magistrale, kao i DUP “Centar Bijela”. U Kamenarima zona obuhvata 100 m u širini iznad druge zone počev od hotela “Park” u Bijeloj do granice sa Opštinom Kotor. Na Luštici zona obuhvata prostor u širini 300 m ispod i 200 m iznad puta Zabrđe-Klinci-Radovanići do skretanja za Veslo.

Četvrta zona

Obuhvata područje iznad treće zone, na području Sutorine obuvata prostor čija granica ide trasom stare pruge do državne granice. Sa sjeveroistočne strane obuhvata područje u pojasu iza treće zone u širini 200m od magistrale do regulisanog korita rijeke Sutorine (ispod škole), odatle ide nekategorisanim putevima (kat. parcele 5988, 4509, 4579 i 4885 KO Sutorina) do trase glavnog vodovoda, nastavlja tom trasom do zahvata izmjena GUP-a za područje Šištet Bare. Od ovog mjesta zona obuvata prostor čija je gornja granica u zahvatima DUP-ova do Kamenara (“Šištet – Bare”,”Gomila”,”Igalo- Gomila”, “Mojdeški put”, “Topla”, “Pod Trebesin”, “Bajer”, “Srbina-zapad”, “Čela”, “Novi DUP Nemila”,”Novi DUP Meljine”,”Zelenika Dragomir”,”Zelenika”,”Kumbor-Đenovići”, “Baošići”, “Novi DUP-Grabi “, “Bijela-Želalići”, “Bijela”, “Bijela-prema Vali”, “Kamenari-Jošica”, “Kamenari-Đurići”).

Peta zona

Obuhvata djelove naselja iznad prethodnih zona, DUP “Podi-Rebra-Kvekići” kao i trasu puta Meljine-Sitnica u širini 200 m, naselja za koje nisu rađeni detaljni planovi, a koja su formirana sa jasnom tendencijom rasta, odnosno Sušćepan, Trebesin, Modra ploča. Od Crkve Sv. Sergeja i Vakha u Podima prati put do Crkve Sv. Ilije u Lastvi, odatle ide pravom linijom do crkve Sv. Đorđa pod Glogovikom, a od tog mjesta pravom linijom do rezervoara u Zelenici. U Bijeloj obuhvata naselje Vala. Na Luštici zona obuhvata sve preostale urbanističke parcele u zahvatu GUP-a.

Šesta zona

Obuhvata sva područja obuhvaćena Generalnim urbanističkim planom Opštine koja ne spadaju u prethodno navedene zone, a spoljne granice definisane su zonom zahvata GUP-a Opštine Herceg Novi.

24 Komentari

 1. Svaki investitor je trebao graditi u skladu s planom i platiti naknadu,kako se dozvolio nazovi urbanistički haos u našem lijepog novom,nasta nam liči obala,glavni pojas od Igala do kamenara,sramota me što živim u ovakvoj sredini bez prepoznatljivog mediteranskog dradjens ,a što su nam preci ostavili,sada akcija za legalizaciju,napuniti kadu što više i prije,,a stosostojecim objektima ostaju kao svjedoka tranzicije,žalosno do neba,nema popravke,pod hitno finansiranje zaobilaznicu,ali ce i ona narušiti prirodu koju smo zatekli i uništavamo

 2. A ko je kriv što se nelegalno gradilo,što nema planova,što katastar nema veze sa terenom,što su škole uzaludne,što smo u haosu izluđeni od nereda.Zna li neko -ko?

  9
  1
 3. PRIJATELJU MOJ KAD BUDU U OVOJ NESRETNOJ ZEMLJI SHVATILI STA ZNACE OBAVEZE ONDA CE DRUGE PJESME PJEVATI.VI BI SVE DZABE PA I U SFRJ JE BILO MITA KORUPCIJE NEPRAVDE NAMJESTANJA ITD I TE NAVIKE SE NE MIJENJAJU.S OBZIROM DA JE DRZAVA I OPSTINA PRED BANKROTOM ODNEKLE SE MORA POCETI RATE ZA KREDITE STIZU I NE PITAJU BANKE IMAS ILI NE A IMA DUGA I OD JOSIPA BROZA.

  7
  9
 4. U novi ima preko 3000 nelegalnih objekata prijavilo se 240 istraumiranih baba bice a ove ostale ce te kao da srusite ma nemoj ☺ bice odje produženje roka i to bar tri puta dok ne obalite cjenu na 50% barem .. Okle narodu te pare? a da porusite toliko objekata u Hn smjenili bi novljani i vas i bilo koje.. Tako da vam je glupa ova prica prodali ste sve sto se prodati moglo pa sad prazna kasa? a da smanjite malo plate državne recimo pustite ovaj narod da Dise malo..!

  22
  1
  • Pa fino ti pise u tekstu,ako ne prijavis legalizaciju onda ces fino biti oporezovan dodatno svake godine dok sam ne odlucis da ga srusis ili da placas…Godisnji porez na nepokretnost ce ti biti dodta skuplji da ti se vise isplati platiti legalizaciju na rate…

   3
   2
 5. Ne znam zasto jednostavno na karti h.novog ne iscrtate zone i to objavite,ovako je nejasno i neprecizno,uostalom kao i sve oko legalizacije.
  Vec je sad jasno da zahtjev nece predati ni 40% nelegalnih i mislim da ce oni na kraju bolje proci nego mi koji smo predali.

  33
  1
  • KAKO TO VI MISLITE GOSPODO LEGALIZOVAT IDIVLJI OBJEKAT ZA 100 EURA. MI STO SMO PLATILI I NASI STARI SMO BUDALE.DRZAVA I OPSTINA TREBA DA UZMU SVOJE I DA SE TIM NOVCEM POBILJSA SVA INFASTRUKTURAKOJA KOJA JE U RASPADU,AKO SI MOGAO ZIDATI ONDA I PLATI A SOCIJALNI SLUCAJEVI NE ZIDAJU TO JE SIGURNO,I OPSTINA TREBA DA TO RIJESI NA KULTURAN I CIVILIZOVAN NACIN A NE DAVTI STANOVE RASELJENIM A ONI BOGATIJI OD STAROSJEDILACA.

   7
   21
    • PRIJATELJU MOJ KAD BUDU U OVOJ NESRETNOJ ZEMLJI SHVATILI STA ZNACE OBAVEZE ONDA CE DRUGE PJESME PJEVATI.VI BI SVE DZABE PA I U SFRJ JE BILO MITA KORUPCIJE NEPRAVDE NAMJESTANJA ITD I TE NAVIKE SE NE MIJENJAJU.S OBZIROM DA JE DRZAVA I OPSTINA PRED BANKROTOM ODNEKLE SE MORA POCETI RATE ZA KREDITE STIZU I NE PITAJU BANKE IMAS ILI NE A IMA DUGA I OD JOSIPA BROZA.

     1
     9

Ostavite komentar

*

code