Početna Oko nas Tivat Lepetani, lokalni centar turizma, a ne mjesto sezonskog stanovanja

Lepetani, lokalni centar turizma, a ne mjesto sezonskog stanovanja

0

Detaljni urbanistički plan Lepetana, čiji obuhvat iznosi 20,24 hektara, biće izrađen u roku od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta. Odluku o izradi DUP-a Lepetana donijela je Vlada radi bolje valorizacije prostora, a za taj posao je izdvojila iz budžeta 5 hiljada eura.

Shodno razvojnim potrebama, neophodno je stvoriti planske preduslove za urbani razvoj naselja Lepetane, suzbijanje neplanske gradnje, poboljšanje standarda društvenog sadržaja i komunalne infrastrukture. Kako se navodi u dokumentu, vizija razvoja prostora u obuhvatu DUP-a Lepetani treba da povrati viziju razvoja opštine Tivat.

Prema PUP-u Tivta, glavne namjene površina u ovom DUP-u su: stanovanje male gustine, turizam, gradsko zelenilo, proizvodno-komunalne djelatnosti i infrastruktura.

„Lepetani su prepoznati i treba da se razvijaju kao lokalni centar u funkciji razvoja turizma. Danas je to naselje sezonskog stanovanja, a trebao bi se razviti kao turistički centar, lokalni centar urbanog značaja, koji funkcioniše tokom cijele godine,“ kaže se u dokumentu.

Potrebno je posebnu pažnju posvetiti održivom urbanističkom oblikovanju prostora, unaprijeđenju identiteta pojedinih zona i prostora u cjelini. Prilikom planiranja sadržaja, neophodno je poštovati smjernice date Studijom uticaja na baštinu ( HIA studija ), odnosno procjenom uticaja gradnje na vrijednosti kulturnog pejzaža Boke.

U Lepetanima je, prema popisu iz 2003. godine, registrovano 194 stanovnika u 67 domaćinstava. Današnje naselje je dobilo ime po nadimku peraške porodice Lepetanus koja je tu imale ljetnjikovce.

Sve do prve polovine XX vijeka u Lepetanima je bio čuveni kamenolom crvenog kamena kojim su popločane mnoge terase i trgovi u naseljima širom Boka kotorske. Lepetane je rodno mjesto poznatog državnika Lazara Tomanovića (1845 – 1932).

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code