Početna Promo Lovćen banka – filijala Herceg Novi, zapošljava

Lovćen banka – filijala Herceg Novi, zapošljava

0

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor: Kreditnog Referenta za poslovanje sa fizičkim licima

Mjesto rada: Herceg Novi

Ključne odgovornosti:

– Ispunjava definisane individualne ciljeve u cilju stvaranja, održavanja i rasta kreditnog portfolia;
– Kreiranje i staranje o kreditnom portfoliju kroz:
– Identifikaciju i akviziciju novih klijenata;
– Održavanje stalnog kontakta sa postojećim klijentima kako bi se obezbijedio dugoročni odnos između klijenta i Banke;
– Planira, učestvuje i podržava implementaciju marketinških aktivnosti usmjerenih na privlačenje kupaca;
– Kontinuirano prati tržišta u ciju identifikacije i privlačenja potencijalnih klijenata;
– Analizira potrebe klijenata; pruža informacije o bankarskim proizvodima i uslugama i nudi proizvode prilagođene potrebama klijenata;
– Obavještava klijente u svom portfoliju o postojećim i novim proizvodima;
– Blagovremeno obrađuje zahtjeve za kredite i zahtjeve klijenata:
– Prikuplja svu potrebnu dokumentaciju
– Vrši finansijsku analizu – osigurava pravilnu i blagovremenu obradu informacija primljenih od klijenta
– Identifikuje i procjenjuje ključne rizike i platežnu sposobnost klijenta;
– Priprema kreditni fajli dostavlja ga kreditnom odboru;
– Obaviještava klijente o odlukama kreditnog odbora;
– Organizuje proces isplate kredita;
– Održava i čuva dokumentaciju klijenta i kreditnu dokumentaciju;
– Vrši praćenje finansija klijenta;
– Nadzire i kontroliše kvalitet portfolija i identifikuje indikatore ranog  upozorenja;
– Prati kredite u kašnjenju i pronalazi načina za rješavanje problema;

Potrebna znanja i vještine:

– VSS/VŠS/SSS
– Poznavanje rada na računaru
– Poželjno znanje jednog stranog jezika
– Prodajne i komunikacione vještine,
– Orjentisanost na klijenta

Kako da aplicirate:

– Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu posao@lovcenbanka.me, najkasnije do 20.10.2019.godine.

Napomena: Potrebno je radno iskustvo u Banci i poželjno znanje rada u Pexim aplikaciji.

__________________________________________________

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor: Referenta za šaltersko poslovanje

Mjesto rada: Herceg Novi

Ključne odgovornosti:

– Obavlja poslove prema radnim uputstvima iz oblasti platnog prometa i štedno-depozitnih poslova, uključujući devizno – valutne i mjenjačke poslove;
– Vrši direktnu promociju i prodaju bančinih proizvoda;
– Obavlja prijem, kontrolu i obradu dokumentacije klijenata za otvaranje računa;
– Vrši kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima sa računa klijenata;
– Obavlja prijem, kontrolu i obradu propisanih instrumenata plaćanja u platnom prometu;
– Vrši kontrolu pravilnosti podizanja gotovine;
– Dostavlja odgovornom licu u Banci, podatke o transakcijama za Upravu za sprječavanje pranja novca;
– Obavlja pripremu za knjiženje i prosleđivanje dokumentacije u druge službe;
– Otvaranje računa klijenata, vršenje isplata i primanja uplata po tekućim računima građana i privrede;
– Odlaže i arhivira dokumentaciju iz poslovnog domena;
– Daje informacije o svim uslugama i proizvodima Banke, te u saradnji sa rukovodiocem filijale/ekspoziture/šaltera obavlja korespodenciju iz poslovnog domena;
– Obavlja pripremu dokumentacije za prenos primljenih uplata na račune po nalogu klijenata,
– Obavlja dnevni zaključak blagajne, te ispostavlja blagajničko-knjigovodstvene dokumente;
– Obavlja provjeru ispravnosti primljene gotovine (važeće, oštećene, pohabane i krivotvorene novčanice);

Potrebna znanja i vještine:

– VSS/VŠS/SSS
– Poznavanje rada na računaru
– Poželjno znanje jednog stranog jezika
– Prodajne i komunikacione vještine,
– Orjentisanost na klijenta

Kako da aplicirate:

– Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu posao@lovcenbanka.me, najkasnije do 20.10.2019.godine.

Napomena: Potrebno je radno iskustvo u Banci i poželjno znanje rada u Pexim aplikaciji.

 

Možda ste baš Vi osoba koju tražimo.