Međunarodni dan djeteta: Okupiti djecu i mlade u Mrežu zlatnih savjetnika

Međunarodni dan djeteta: Okupiti djecu i mlade u Mrežu zlatnih savjetnika

0
Podijeli

U Crnoj Gori se iz godine u godinu zapaža napredak u ostvarivanju dječjih prava, ali su i dalje prisutne slabosti i problem „sjever – jug, selo – grad, kao i u pogledu ostvarivanja prava ranjivih kategorija djece“, saopšteno je iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 20. novembra – Međunarodnog dana djeteta.

Uz četstitku Zaštitnik je tim povodom pozvao sve društvene činioce da odgovornim i posvećenim radom doprinesu unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti.

Picerija i restoran

Ujedinjene nacije su 1954. godine ustanovile ovaj dan, a 20. novembra 1959. usvojile su Deklaraciju o pravima djeteta. Na isti datum, 30 godina kasnije, usvojena je Konvencija o pravima djeteta.

Kako je saopšteno iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, za proslavu ovogodišnjeg Dana djeteta, UNICEF je pozvao djecu iz cijelog svijeta da preuzmu ključne uloge u medijima, politici, biznisu, sportu i zabavi, kako bi izrazili svoju podršku milionima svojih vršnjaka koji su 20. novembra nezaštićeni, koji se ne školuju i koji su raseljeni.

Zaštitnik je u Alternativnom Izvještaju o drugom i trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta iznio zapažanja i dao preporuke za unaprjeđenje stanja u oblastima kao što su zakonodavstvo, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, dječja participacija, inkluzija, porodično-pravni postupci i slično.

„Kao jedan od načina da se unaprijedi stanje u oblasti dječjih prava vidimo, između ostalog, i direktnu saradnju sa djecom – zlatnim savjetnicima Zaštitnika. Povodom ovog Zaštitnik je nedavno objavio javni poziv za izbor članova Mreže zlatnih savjetnika“, podsjećaju iz ove institucije. Mreža je savjetodavno i saradničko tijelo koje okuplja djecu i mlade.

Kako navode, može imati do 20 članova, uzrasta od 13 do 16 godina. Članstvo u Mreži traje tri godine, a djeca se biraju kao pojedinci, a ne predstavnci svoje škole, grada ili neke organizacije. Opšti cilj Mreže jeste stvaranje uslova za veće učešće djece u svim oblastima društvenog života radi afirmacije i zaštite njihovih osnovnih prava i sloboda.

„Zlatni savjetnici se uključuju u rad Institucije davanjem predloga, sugestija, mišljenja – koja se takođe uključuju u procese donošenja zakona, propisa i drugih akata. Djeca se kontinuirano edukuju o svojim pravima, a organizuju se i sastanci mreže, kao i Godišnja konferencija, na kojoj predstavljaju rad i rezultate“, kaže se u saopštenju.

Povodom Međunarodnog dana djeteta, predstavnici institucije su intezivirali posjete obrazovnim i ustanovama socijalne zaštite, nevladinim organizacijama u čijem fokusu rada su prava djece i mladih, kao i saradnju sa medijima.

Zaštitnik će 23. i 24. novembra, u saradnji sa OEBS-om i Agencijom za elektronske medije, organizovati i regionalnu konferenciju Zapadnog Balkana: “Zaštiti i poštuj – čuvajmo ljudska prava“, a prvi dan biće posvećen pravima djeteta.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code