Početna Društvo Mijenja se DSL Kumbora, na zahtjev “Carina” i više vlasnika parcela

Mijenja se DSL Kumbora, na zahtjev “Carina” i više vlasnika parcela

2

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 5”- zona A i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koju organizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma trajaće do 28. decembra. Prezentacija Nacrta planskog dokumenta biće organizovana u multimedijalnoj sali MORT-a, 12 .decembra, od 10-12 h.

Prijedlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati na mejl adresu: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 28. decembrom ove godine.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Inicijativu za izradu Izmjena i dopuna DSL-a podnijele su Carine doo, čije se parcele  nalaze u obuhvatu zone A, u okviru važeće DSL Sektor 5, sa zahtjevom da se kroz izradu novog planskog rješenja preispita mogućnost povećanja  urbanističkih parametara na parcelama u njihovom vlasništvu. Takođe, iste zahtjeve podnijeli su vlasnici preostalih parcela u okviru zone A prilikom održavanja javne rasprave izmjena i dopuna plana za susjednu zonu B istog planksog dokumenta.

Izmjene i dopune DSL-a neophodne s radi uvažavanja smjernica plana višeg reda, odnosno Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, kao i svih mjera zaštite na ovom prostoru. Izmjene i dopune DSL se rade za period do donošenja Plana generalne regulacije.

Kako se navodi u dokumentu, Izmjene i dopune DSL obuhvataju zonu A koja se u istočnom dijelu graniči sa kasarnom Kumbor i obuhvata izgrađene objekte koji su u funkciji individualnog stanovanja dok je na jednoj parceli dječije igralište. Površina kopnenog dijela je 3,6 ha. Obuhvat izmjena i dopuna DSL na moru je udaljenosti 200 m od obale. Izmjene i dopune DSL obuhvataju dio površine DSL Sektor 5 iz 2013. godine, i to zona B – prostor bivše kasarne “Orijenski Bataljon”, na kome je započeta izgradnja kompleksa Porto Novi. Najvećim dijelom predmetnog zahvata gazduje preduzeće Azmont Investments, koji posjeduje pravo dugoročnog zakupa ove lokacije. Površina zahvata Izmjena i dopuna DSL iznosi 15.86 ha.

Površina zahvata na kopnu, uključujući dio morskog akvatorijuma unutar parcele za sport i rekreaciju, iznosi 4.18ha, a površina mora 11.68ha.

S obzirom da ovaj prostor predstavlja integralni dio zaštićene okoline Prirodnog kulturno istorijskog područja Kotora upisanog na listu svjetske baštine UNESCO-a, prilikom izrade planskog rješenja poštovane su i odredbe Zakona o zaštiti kulturnih dobara  i Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Srdedstva za izradu Izmjena i dopuna DSL-a biće iz budžeta Vlade, u visini od 5 hiljada eura, a rok za izradu je 5 mjeseci od imenovanja rukovodioca izrade planksog dokumenta.

2 Komentari

  1. ostaviti kumborima izlaz na more alo! Ona sklopocija od hotela sto se gradi vec je uzela dio obale, sad treba jos i igraluste?? Kleptomani jedni

    15

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code