Početna Ekonomija Mil-Com prvorangirani za koncesiju na Ledenicama za eksploataciju kamena

Mil-Com prvorangirani za koncesiju na Ledenicama za eksploataciju kamena

0

Nikšićko preduzeće Mil-Com prvorangirano je po javnom oglasu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu Ledenice, u Opštini Kotor.

Foto: www.montenegroprospects.com

Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je Tenderska komisija konstatovala da je preduzeće Mil-Com blagovremeno dostavilo ponudu, kojem je dodijelila 72,33 boda.

Ponuđač ima pravo da u roku od osam dana od objavljivanja rang liste na pisani zahtjev, u Ministarstvu ekonomije, obavi uvid u dokumentaciju.

Ima pravo i da podnese prigovor na rang listu ponuđača u dva primjerka Vladinoj Komisiji za koncesije u roku od 15 dana od njenog objavljivanja na internet stranici nadležnog organa.

Iz Ministasrtva ekonomije su ranije obrazložili zašto se lokalitet Ledenica daje pod koncesiju. Na obalnom području kojem gravitira odvija se intenzivna građevinska aktivnost, kako u oblasti putne infrastrukture tako i u oblasti izgradnje objekata, što rezultira povećanjem tražnje za kamenim agregatima. Koncesionim aktom o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena lokaliteta Ledenice predviđena je obaveza koncesionara da zaposli 12 lica.

Iako na lokalitetu Ledenice nijesu obavljena detaljna geološka istraživanja, prema rezultatima laboratorijskih ispitivanja koja se odnose na mineraloško-petrografski, hemijski sastav i fizičko- mehaničke osobine stijenske mase na ležištima koja se nalaze u neposrednoj blizini, može se osnovano pretpostaviti da će kvalitet karbonatnih sedimenata zadovoljiti sve kriterijume važećih domaćih standarda u pogledu primjene u tehničko- građevinske svrhe, ocijenili su iz Ministarstva.

Prema njihovoj informaciji, postoje povoljni uslovi da se na lokalno tržište nesmetano plasira sva planirana proizvodnja različitih frakcija kamenog agregata.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code