Početna Politika MINISTARSTVO KULTURE URGENTNO: NOVSKA SKUPŠTINA DA POSTUPI PO ZAKONU O KULTURI

MINISTARSTVO KULTURE URGENTNO: NOVSKA SKUPŠTINA DA POSTUPI PO ZAKONU O KULTURI

0

ministarstvo kulture dopis1U roku od deset dana Skupština opštine Herceg Novi treba da ispravi sve nepravilnosti u osnivačkim aktima JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benkoviću i uskladi ih sa Zakonom o kulturi. Ovo je treći put, a danas i urgencijom naloženo iz Ministarstva kulture predsjednici SO Herceg Novi Danijeli Đurović.
U urgenciji se ponovo upozorava da se mora obrazovati Savjet JU “Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković” u skladu sa Zakonom o kulturi, zatim slijedi donošenje Statuta, što će uraditi Savjet, a saglasnost moraju dobiti od osnivača odnosno od Skupštine opštine Herceg Novi.

ministarstvo dopis2Nakon toga, podsjećaju iz Ministarstva, valja upisati JU “Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković” u Registar Privrednog suda, pa tek onda izabrati organ rukovođenja i staviti van snage Rješenje o izmjeni i dopuni Rješnja o obrazovanju Savjeta ove JU kao i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o organizovanju JU “Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković”.
Treći dopis opštini stigao je nakon što se 15. avgusta ponovo obratila resornom Ministarstvu v.d. direktorka Radmila Ćapin, ukazujući na nova nemila dešavanja u ovoj ustanovi. Izrađen je novi pečat ustanove, funkciju rukovodioca obavlja Nataša Tatalović, a sve to uz nasilan ulazak u ustanovu, polomljenu bravu na vratima depoa, gdje se čuva Zbirka savremene umjetnosti.
Zbog svega ovoga Ministarstvo kulture još jednom poziva SO Herceg Novi da reaguje u skladu sa zakonom, jer će u suprtonom primjeniti odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru kojim je predviđena novčana kazna u slučaju da se ne postupi po naredbi inspektora.
– Ovo znači da dosadašnji Savjet na predprošloj Skupštini nije izabran po zakonu i da se v.d. direktorka u toku reorganizacije
ne može mijenjati, tj. da je nelegalan izbor Nataše Tatalović ili bilo
koje druge Nataše – kaže v.d. direkorka Radmila Ćapin.
Ona kaže da bi Opština trebalo da bude odgovorna prema svojim obavezama i jedan od oslonaca uspješnijeg rada ove JU, „što, na žalost, svih nas nije slučaj”.
– Sa Ministarstvom kulture imamo kontinuiranu profesionalnu saradnju u oblasti implementacije zakona, kao i svih poslova tog resora. I dalje ćemo u okvirima svojih moći, insistirati na profesionalizmu, na pravnom, a ne dogovornom sistemu i to se neće mijenjati, bez obzira na političku demagogiju lokalnih samodržaca zakopanih u partijske rovove sa ponekom ispaljenom parolom i političkim etiketiranjem stručnjaka koji za razliku od njih rade po zakonu – saopštila je v.d. direktorka Radmila Ćapin.

 

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code