Početna Društvo Morsko dobro: Briga o javnom interesu ili licitaciona špekulacija?!

Morsko dobro: Briga o javnom interesu ili licitaciona špekulacija?!

0

Iz JP Morsko dobro reagovali su na izjave Božidara Vujičića, predstavnika grupe građana „Građanska akcija“, koja je podnijela krivičnu prijavu protiv službenice tog preduzeća, Tine Tičić, zbog sumnje da je, kako tvrde, zloupotrijebila službeni položaj i izvršila prevaru službi.

-Božidar Vujičić, koji je na press konferenciji najavio krivičnu prijavu protiv predsjednice komisije Tine Tičić, bio je jedan od učesnika na licitaciji 27.05.2019.godine za lokaciju označenu 9.5 u Programu privremenih objekata. U najavi navodi da će, ovaj put, prijavu podnijeti zato što predsjednik komisije „naplaćuje“ bankarske garancije ponuda i to ponuđačima koji ne zaključe ugovor pod utvrđenim uslovima.

Prethodnu krivičnu prijavu ista osoba (Božidar Vujičić) je podnio protiv predsjednika zato što „nije naplatio garanciju ponude ponuđaču koji je zaključio ugovor“- navode u reagovanju iz Morskog dobra.

U konkretnom slučaju, za ovu lokaciju, kako objašnjavaju, početna cijena zakupa iznosila je 8.688,00 eura.

-Izjavom o prihvatanju izlicitiranog iznosa, koju su potpisali svi učesnici na licitaciji, konstatovano je da je Božidar Vujičić, kao fizičko lice, izlicitirao iznos od 173.188,00 eura i bio drugorangirani; pravno lice “Montenegro cruising”, čiji je suvlasnik po sopstvenom priznanju, sa bratom Nenadom,  izlicitirao je iznos od 8.988,00 eura, a radnica u firmi “Montenegro cruising”, dakle osoba kojoj je Božidar poslodavac, izlicitirala je iznos od 110.288,00 eura što je četvrtorangirana ponuda- tvrde u reagovanju iz Morskog dobra.

Podsjećaju da su pozivom za javno nadmetanje jasno utvrđena pravila postupka ustupanja lokacija, a sve shodno važećim zakonima i propisima Crne Gore. Tačkom XI je definisano jer a u slučaju odustajanja od zaključenja ugovora, ponuđaču će biti naplaćena Garancija ponude.

-Kako prvorangirani ponudjač sa predmetne licitacije, nije pristupio zaključenju Ugovora, aktivirana mu je bankarska garancija, a poziv za potpisivanje ugovora upućen je Božidaru Vujičiću kao drugorangiranom ponudjaču. Kako ni on nije zaključio ugovor, jer nije ispunio neophodne uslove za potpisivanje ugovora, aktivirana mu je bankarska garancija i pozvan je sljedeći ponudjač po rangu. Shodno pravilima, svakom ponuđaču koji ne zaključi ugovor, mora biti naplaćena garancija ponude. U slučaju odustajanja svih ponuđača, aukcija za predmetnu lokaciju će se proglasiti neuspjelom, a postupak ustupanja ponovljen- obrazlažu iz Morskog dobra.

Kako dodaju, organizujući već drugu press konferenciju u ime  „Građanske akcije“ sa najavom krivičnih prijava protiv predsjednika tenderskih komisija, Božidar Vujičić želi stvoriti utisak u javnosti da brine o javnom interesu:

-Jednom podnosi prijavu „što garancija ponude nije naplaćena, a drugi put što je naplaćena“. Za njega je nevažno i to što naplata garancija ponude nije zaduženje tenderskih komisija već stručnih službi. Važan je utisak brige i stvaranje slike o nepravilnostima.

Inače, Božidar Vujićić je već više godina ilegalni korisnik nekoliko lokacija na obali, uglavnom, u Tivatskom zalivu, sve vrijeme sa velikim brojem prijava za njegovu neurednost i raznorazne nepravilnosti. Redovni je učesnik na licitacijama za zakup više lokacija. Neke od tih lokacija je dobio u legalnom postupku, a neke koristi ili je koristio na nelegalan način. Iz tih razloga ovo Javno preduzeće je protiv njega, odnosno njegove firme, podnijelo tužbu za naplatu naknade za korišćenje lokacije u uvali Brda za prošlu godinu, koju nije platio iako je ponudio najvišu cijenu u iznosu od preko 50.000,00 €- navode iz Morskog dobra.

Božidar Vujičić se, u postupcima ustupanja na korišćenje pristaništa i privezišta,  pojavljuje kao : fizičko lice- preduzetnik, suvlasnik firme Montenegro cruising, poslodavac osobe koja zajedno sa njim učestvuje na licitacijama, legalni i nelegalni, a često i neuredni, korisnik morskog dobra, tvrde u ovom javnom preduzeću.

-Uz sve to, enormno visoka ponuđena cijena za zakup predmetne lokacije, govori o  licitacionim špekulacijama.

Uvjereni smo da se ne radi o brizi za unapređenje reda i zaštiti javnog interesa koji je sadržan u tome da se realizuju državnim planovima i programima predviđene lokacije čije stavljanje u funkciju ima značaj za odvijanje priobalnog pomorskog saobraćaja i obogaćivanje turističke ponude, već o namjeri da se obstruira red u korišćenju objekata i nastavi nelegalno korišćenje gotovo kompletne uvale Brda u Tivtu.

Još jednom naglašavamo da je ogroman posao ustupanja lokacija i objekata na morskom dobru, koje su predviđene planovima i programima koje donose nadležni organi, i ove godine sproveden u potpunosti u skladu sa zakonom i važećim propisima, krajnje transparentno, što su pratili nadležni organi i zainteresovana javnost- zaključuju u reagovanju iz Morskog dobra.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code