Početna Društvo Morsko dobro ponudilo 26 lokacija za zakup na obali u Herceg Novom

Morsko dobro ponudilo 26 lokacija za zakup na obali u Herceg Novom

5

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavilo je 26 javnih poziva za zakup morskog dobra u susret predstojećoj sezoni. Pozivi se odnose na zakup javnih kupališta, terasa i pirvremenih objekata za marikulturu.

U Herceg Novom je u zakup ponuđeno 5 javnih kupališta, od toga 4 u Igalu i jedno u Bijeloj.

„Najskuplja“ plaža sa minimalnom početnom cijenom zakupa od 4.105 eura je u Sutorini na zapadnom kraju naselja, plaža u dužini od 133 m1/površine 2.300 m2, zapadno od ušća rijeke Sutorine, sa pripadajućim akva prostorom. Tip kupališta je javno-porodično. U okviru kupališta može se odobriti plažni bar sa terasom ( bar površine 10 m2 + terasa 115 m2 )

Privremeni objekti

Morsko dobro ponudilo je u zakup 7 lokacija za zakup zemljišta u državnoj svojini radi postavljanja privremenih objekata od Igala do Kamenara, uključujući i jednu lokaciju na Rosama.

Najskuplja lokacija je privremena lokacija za montažno-demontažni privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, na dijelu kat. parcele 223 K.O. Sutorina (površina: ugostiteljski objekat P=22m2, terasa P=76m2. Najniža početna cijena sezonskog zakupa je 3.122,00 €. Javno nadmetanje biće organizovano 30. aprila u zgradi JPMD u Budvi.

U Jošicama i Brgulima uzgajališza marikulture

Ponuđene su i dvije lokacije za zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenih objekata za potrebe uzgajališta marikulture u zoni morskog dobra. Postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – ribarske kućice, moguće je na lokaciji u Jošici (površine P=2.5m x 3.0m. ) sa početnom cijenom zakupa 476 eura. Druga lokacija je dio parcele u KO Brguli II za objekat površine 10 m, sa minimalnom početnom cijenom zakupa 680 eura. Javno nadmetanje je najavljeno za 5. maj u zgradi JPMD u Budvi.

Za terase 11 lokacija

Za postavljanje montažno demontažnih privremenih objekata – terasa, JPMD je oglasilo javne pozive za 11 lokacija, od kojih je jedna u Rosama. „Najskuplja“ je dupla terasa na Toploj, od kojih je gornja površine 192 a donja 111 m2 i za koje minimalna početna cijena sezonskog zakupa iznosi 7.878,00 €. Javno nadmetanja zakazano je za 23. april u Budvi.

Uslovi

Lokacije se daju u zakup bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti. Ugovori se zaključuju za 2021. godinu – od dana zaključenja ugovora do 31.12.2021. godinu, uz mogućnost godišnjeg produženja za period od 2 godine, odnosno do 31.12.2023.godine, pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ugovorom, da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između JPMD i korisnika/zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.

Prilikom zaključenja ugovora o korišćenju morskog dobra sa izabranim ponuđačem, radi umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom korona virusa na osnovu Prijedloga mjera podrške građanima i privredi biće umanjena ugovorena naknada za korišenje morskog dobra za 2021. godinu korisnicima/zakupcima koji obavljaju sezonsku djelatnost na kupalištima, privremenim lokacijama, pristaništima, u zoni morskog dobra u visini od 50% od ugovorene godišnje/sezonske naknade za korišćenje morskog dobra.

5 Komentari

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code