Na javnoj raspravi Nacrt Strategije razvoja sporta u Herceg Novom do 2021....

Na javnoj raspravi Nacrt Strategije razvoja sporta u Herceg Novom do 2021. godine

2
Podijeli

Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport Opštine Herceg Novi objavio je Nacrt Strategije razvoja sporta za period 2018.-2021. i Program Javne rasprave, u trajanju od 15 dana, obavještavaju iz lokalne uprave.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu javnim uvidom ostvariti učešće u postupku, od danas do 24.12.2018. godine. Centralna javna rasprava biće održana u velikoj sali SOHN, 21.12.2018. u 10 časova.

Picerija i restoran

Strategija je u skladu sa članom 16 Zakona o sportu I sadrži: dugoročne potrebe lokalnog stanovništva u oblasti sporta, razvojne prioritete u oblasti sporta u opštini, obaveze i zadatke organa i organizacija koje učestvuju u realizaciji sportskorazvojnih ciljeva, dinamiku realizacije strategije razvoja sporta na lokalnom nivou, plan izgradnje, rekonstrukcije odnosno adaptacije sportskih objekata na području opštine i organizacione i administrativne mjere za ostvarivanje strategije razvoja sporta na lokalnom nivou.

Cilj je, kako se navodi, da se od sporta dobije ono najbolje, da sportska iskustva budu pozitivna, da se u sportu uživa, zabavlja, da se uče životno vrijedne vještine, da se odraste kroz sport i da se dostignu puni sportski i ljudski potencijali.

Na osnovu evidencije koju sportske organizacije dostavljaju Sekretarijatu za društvene djelatnosti i sport, u Herceg Novom je zastupljeno 19 sportskih grana i 49 sportskih klubova. Do navedenih podataka, Sekretarijat je došao na osnovu prijava za konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi za 2018.godinu. Međutim, kako se dodaje dalje u Nacrtu Strategije, postoji još klubova koji nijesu aplicirali za sredstva iz budžeta.

U anketi koju je sproveo Sekretarijat, ispitano je 1515 djece VII, VIII i IX razreda kao i srednjih škola, pa je zaključeno da je potrebno uložiti napore kako bi se animirao veći broj djece ovog uzrasta za bavljenje sportom i sportskom rekreacijom, što je jedan od prioriteta ove Strategije.

Od sportskih objekata na području grada, Strategija je definisala: terene Sportskog centra Igalo, 4 fudbalska terena i 3 koja se ne koriste, zatim jedan zimski bazen u Institutu Igalo i jedan otvoreni na Škveru, kao i četiri plivališta koja imaju formu bazena u moru sa četiri strane u

Kumboru, Đenovićima, Baošićima i Bijeloj, te dva plivališta u moru koja nemaju formu bazena, jer imaju samo jednu stranu, a nalaze se u Zelenici i Kamenarima.

Izgradnja novog zimskog bazena

Ljetnji bazen “Jadran” na Škveru predstavlja sportski objekat u odličnom stanju pogodan za sporovođenje trenažnih i takmičarskih aktivnosti, međutim, ima problem sezonalnosti, to jeste period korišćenja je samo pola godine, navodi se u ovom dokumnetu.

Zimski bazen Instituta u Igalu, pored lošeg stanja ima i opterećenje privatizacije Instituta, te kasnijeg upitnog korišćenja.

– Izgradnjom novog zimskog bazena (potencijalno sa pokretnim krovom) u sklopu Sportskog centra Igalo trajno i jako kvalitetno bi se uredila sportska infrastruktura. U slučaju gradnje, lokacija u sklopu Sportskog centra koncepcijski predstavlja najlogičnije rješenje – navodi se u Nacrtu Strategije.

Potojeći teniski tereni pred prodajom ili privatizacijom

U Herceg Novom, pored četiri teniska terena u Sportskom centru “Igalo” (3 šljaka, 1 beton) postoje i četiri na Toploj (4 šljaka), dva na Šištetu (2 beton) i teren u Igalu (1 beton). Teniski tereni se nalaze većnom u vlasništvu preduzeća, osim terena Sportskog centra Igalo, koji se nalaze u procesu privatizacije ili prodaje svoje imovine.

Proizilazi da stanje teniskih terena i budućnost tenisa kao sporta u Herceg Novom nije zadovoljavajuća.

– S tim u vezi, potrebno je posebno obratiti pažnju na koji način će se postupati sa postojećim teniskim terenima koji su u vlasništvu preduzeća koja su u postupku privatizacije ili prodaje svoje imovine, a koji su u odličnom stanju, odnosno da li će u budućem periodu na istim lokacijama biti moguća rekonstrukcija i izgradnja isključivo objekata za sport i rekreaciju, ili će im se namjena promijeniti – kaže se u Strategiji.

Unaprijediti Sportski centar Igalo

Prioritet razvoja sporta u Herceg Novom, kada je riječ o sportskoj infrastrukturi, treba da se realizuje kroz unaprjeđene Sportskog centra “Igalo”. Sportski centar vremenom treba da sadrži što veći broj terena adekvatnih za organizovanje trenažnih i takmičarskih aktivnosti što većeg broja sportova. Smisao sportskog centra treba da bude grupisanje što većeg broja sportskih terena, kako bi se smanjili troškovi njihovog adekvatnog održavanja. Korišćenjem zajedničkih prostorija bi se racionalizovao prostor, a centralnim upravljanjem bi se njihova ekifasnost i korišćenje na najbolji mogući način organizovala. Unaprjeđenje Sportskog centra “Igalo” treba da se odvija kroz tri osnovne komponente: rekonstrukcija i unaprjeđenje postojeće infrastrukture, izgradnja nove infrastrukture u okviru Sportskog centra i energetska efikasnost Sportskog centra, piše u Strategiji.

Za boćare bolji uslovi

Situacija sa bućarskim terenima, kojih je 9 u našem gradu nije zadovoljavajuća, uzimajući u obzir uspjehe boćara na državnom i međunarodnim takmičenjima.

– Minimalnim ulaganjima u proširenje bućarskog terena u Meljinama koji je u odličnom stanju, te nadkrivanjem bućarskog terena u Sportskom centru ili na Toploj koji svojim gabaritima ispunjavaju sve uslove za organizovanje velikih takmičenja, sanacijom klupa i zaštitnih ograda na ostalim terenima, Opština Herceg Novi umnogome bi pomogla popularizaciju bućanja kao sporta, njegujući tradiciju i sportske vrijednosti svojstvene za ovo područje – navodi se u Strategiji.

Kad je riječ o otvorenim terenima, Strategija je definisala 13 na području grada, od kojih bi, kako je navedeno, rekonstrukcijom jednog na Karači, bili stvoreni uslovi za održavanje sportsko rekreativnih i turističko zabavnih manifestacija, naročito tokom ljeta.

Procjenjuje se da će za realizaciju strateških ciljeva u narednom periodu finansijska sredstva biti planirana u okviru limita određenih fiskalnom strategijom. Aktivnosti će se realizovati u okviru postojećih materijalnih, finansijskih i ljudskih resursa. Prema mogućnostima, određene aktivnosti i zadaci mogu se finansirati iz sredstava donacija i kroz javno-privatno partnerstvo.

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code