Na lokalitetu Carine u Risnu otkriveni ostaci palate ilirske kraljice Teute

Na lokalitetu Carine u Risnu otkriveni ostaci palate ilirske kraljice Teute

0
Podijeli

Tokom arheoloških istraživanja 2015. godine u Sektoru Vlll I 2016. godine u Sektoru VIII/2 na lokalitetu Carine u Risnu otkriveni su arhitektonski ostaci reprezentativne palate. Za arhitektonske ostatke palate iz III vijeka prije nove ere pretpostavlja se da su pripadali ilirskoj kraljici Teuti, ali se još ne može sa sigurnošću tvrditi.risan istrazivanja 1 – U toku je analiza pokretnih arheoloških nalaza sa ovog lokaliteta, čiji rezultati će nam dati više podataka za tačno atribuiranje ove palate. Značajno je napomenuti da je Centar za konzervaciju i arheorogiju Crne Gore, cijeneći monumentalnost i vrijednost arhitektonskih ostataka, odmah nakon završenih istraživanja 12.jula 2016. godine, počeo konzervatorske radove na sanaciji lokaliteta i konzervaciji, restauraciji, kao i adekvatnoj zaštiti i prezentaciji lokaliteta – navode iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, koji je i ove godine, u saradnji sa Univerzitetom iz Varšave, nastavio petnaestogodišnja  istraživanja  na lokalitetu Carine.

Intezivno sprovođenje konzervatorskih radova na arheološkim ostacima ove palate su proizvod promjena u strategiji sprovođenja arheoloških istraživanja.

Picerija i restoran

risan istrazivanja 2

– Dosadašnji pristup koji je podrazumijevao da primat imaju arheološka istraživanja, bez sprovođenja konzervatorskih mjera na otkrivenim arhitektonskim ostacima i u najvećoj mjeri, prepuštanja lokaliteta samom sebi, bez adekvatne zaštite, je način koji je za rezultat najčešće imao devastirane, zapuštene i fizički neobezbijeđene i nezastićene lokalitete – ističu u Centru.

Ovogodišnji konzervatorski radovi biće dobra smjernica za sve institucije koje obavljaju arheološka istraživanja i sprovode konzervaorske mjere na arheološkim lokalitetima. U Centru  vjeruju i da će doći do preispitivanja metodloškog pristupa arheoloških istraživanja do sada primjenjenih na Carinama u Risnu. Takve promjene podrazumijevaće ubuduće mnogo više brige o pokretnim i nepokretnim nalazima tokom  samih istraživanja.

Nema komentara

Ostavite komentar