Početna Eco Na plažama najčešći otpad: opušci, pakovanja grickalica, pa razni papir

Na plažama najčešći otpad: opušci, pakovanja grickalica, pa razni papir

0

Jesenje uzorkovanje sakupljenog otpada na plažama u Herceg Novom, Budvi i Ulcinju, rezultiralo je manjom količinom otpada na svim plažama u odnosu na proljećni period 2019. godine, na što je uticalo redovno čišćenje i održavanja plaža tokom ljetnjeg perioda.

Kako je saopšteno iz Univerziteta Crne Gore, u Herceg Novom je sakupljeno 1052 komada otpada ukupne težine 3.2 kg, u Ulcinju 469 komada otpada ukupne težine 1.122 kg, a u Budvi 405 komada otpada ukupne težine 6.1 kg.

Dominantan otpad na svim transektima je bila plastika. U Ulcinju je 89.5% sakupljenog otpada bila plastika, u Budvi 53.6%, dok je u Herceg Novom 68.15% otpada pripadalo plastici. Preostali otpad na sve tri plaže se uglavnom sastojao od metala, obrađenog drveta i papira. U Ulcinju ove tri kategorije su imale udio od 7.5%, u Budvi 34.8% i u Herceg Novom 27%.

Izdvojeno je i 20 dominantnih kategorija na sve tri plaže. Na prvom mjestu su bili filteri od cigareta sa ukupnom brojnošću od 554 komada. Na drugom mjestu su bila pakovanja od čipsa, smokija i raznih slatkiša sa ukupnom brojnošću od 145 komada, dok su na trećem mjestu bili razni papirni dijelovi, ukupnom 125 komada. Pored ove tri kategorije najčešće vrste čvrstog otpada na plažama su bili: metalni čepovi, plastične slamčice i kašičice, štapići od sladoleda, štapići za uši, plastične čaše i poklopci, vlažne maramice, štapići od lizalica, staklene flaše.

Sakupljanje otpada na tri kupališta u Herceg Novom, Budvi i Ulcinju odvija se u okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” – program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, koji realizuju Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

U Institutu za biologiju mora je sprovedena detaljna kategorizacija, procjena količine i vrste otpada i to u skladu sa međunarodno standardizovanim protokolima i metodologiji zasnovanoj na Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (MSDF).

Aktivnosti sakupljanja i kategorizacije otpada na plažama crnogorskog primorja biće nastavljene i tokom zimskog perioda.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code