Početna Društvo Na umanjene ovogodišnje prihode Morskog dobra dodato 2,5 miliona eura ranije...

Na umanjene ovogodišnje prihode Morskog dobra dodato 2,5 miliona eura ranije dobiti za 13 projekata

1
Iako je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore umanjilo zakupnine korisnicima za tekuću godinu za 50%, Odlukom o raspodjeli dobiti iz ranijeg perioda koju je usvojio Upravni odbor JPMD, a saglasnost dala Vlada Crne Gore, na ostavreni ovogodišnji prihod dodata su 2.542.306 € koja će biti uložena u 13 kapitalnih projekata za koje postoji završena projektna dokumentacija.
Herceg Novi

U toku ove godine preduzeće je radilo na pripremi i izradi projektne dokumentacije za projekte čija će realizacija biti prenesena u 2021. godinu. S obzirom da je priprema u toku, oni nijesu uvršteni za realizaciju u 2020. godini.

Među planiranim projektima je i nekoliko vezanih za Herceg Novi: izrada idejnog rješenja i glavnog projekta trotoara/pješačke staze u Zelenici – od željezničkog mosta do Zmijica, kao i revizija projekta, za što je JPMD predvidjelo 19 hiljada eura.

Za sljedeću godinu „pomjera“ se i drugi dio sanacije/popravke metalne ograde od tunela na Toploj do Milašinovića plaže u dužini od 300 m, gdje je učešće JPMD 50 hiljada eura, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi.

„Prebačena“ je i rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa ( pristaništa, privezišta, ponte i mandraći ) u tri bokeljska grada uz nadzor, za što je predviđeno 215 hiljada eura.

Takođe, odlaže se izgradnja 3 lifta za OSI za lakši ulazak u more u svim opštinama, a predviđena investicija vrijedna je 21 hiljadu eura.

Umanjeni su izdaci za troškove komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja u svim primorskim opštinama sa 1,3 miliona eura na 994,5 hiljade eura. Ovo umanjenje usaglašeno je sa potpisnicima ugovora.

Za sljedeću godinu „pomjereno“ je uklanjanje privremenih objekata koji nijesu planirani Programom privremenih objekata u svim opštinama u iznosu od 50 hiljada eura.

Prepolovljen je i prvobitno predviđen iznos za vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama sa 130.000 na 64,4 hiljade eura.

Odložena je i nabavka parkovskog mobilijara ( klupe, kante ) u iznosu od 30 hiljada eura.

Iz JPMD podsjećaju na nekoliko projekata čija je priprema u toku ili su završeni tokom ove godine: izrada elaborata o stanju lukobrana Luke Škver, Izrada Nautičkih planova ( Budva: Ostrvo Sv Nikola, istočni kraj Slovenske plaže, Drobni pijesak, Kotor: Perast (kp.81), Perast (kp.350), Žukovica (kp. 2786), Lipci, Morinj (kp.1114) Tivat: Župa-Belane, Solila –„Movida“ Herceg Novi – Milašinovića plaža (kp.1175), ispred Hotela Hunguest i ispred hotela Plaža u vrijenodsti od 70,000 €, rekonstrukcija postojeće i dotrajale ograde uz šetalište Pet Danica u dužini cca 450m, u vrijednosti od 70,000 € ( završen pojekat u 2020), izgradnja trotoara na dionici Bijela – Kamenari u vrijednosti od 150.000,00 € i revizija Glavnog projekta za izgradnju Novosadske plaže u vrijednosti od 4.000 €.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code